לאור החלטת הממשלה כי חינוך חינם יוענק החל מגיל טרום-טרום (גיל 3 שנים) למי שלומד במערכת גני הילדים הממלכתיים-עירוניים נערכה העירייה לשינוי הדרסטי במהירות וביעילות. אמנם משרד החינוך העניק לרשויות טווח זמן של שלוש שנים עבור ההערכות לשינוי אך נראה כי אגף החינוך בעיר מקצר זמנים ומעוניין להכניס תחת כנפיו המקצועיים את כל מי שמעוניין להצטרף לחינוך הממלכתי כבר בשנה הבאה.

ראשית אותרו ברחבי העיר קרקעות ל 12 גנים עבור גיל ה”טרום-טרום” והעירייה נערכת לבנייתם במיידי כך שיהיו מוכנים לפתיחת שנת הלימודים הבאה. בנוסף קיים אגף החינוך מפגשים עם הורי גני הילדים והגננות בעיר ונתנו להם את כל המידע הקיים.

עד השנה, מתוך מחזור של כ 1,000 ילדים בגיל המיועד, כ 400 ילדים בגיל זה כבר היו רשומים במערכת הגנים העירונית. היתר רשומים בגני ילדים פרטיים או שנשארים בבית במסגרת כזו או אחרת.

לקראת השנה הבאה נרשמו כ 640 ילדים שזו תוספת של כ 240 ילדים משנה רגילה. ולשם כך נדרשת העירייה להקים 5 גני ילדים מאחר והתקן לכל גן הוא 35 ילדים. בנוסף 7 גני ילדים קיימים לגילאי 3, שממוקמים במבנים יבילים ייבנו כמבני קבע במסגרת התקציב שמציבים לשם כך משרד החינוך ועיריית רעננה.

עלות הקמת גן ילדים ברמת בינוי והצטיידות עולה 1.6 מיליון שקל לכל גן כשמשרד החינוך, במסגרת התוכנית של חינוך חינם החל מגיל טרום טרום משתתף במחצית העלות. דהיינו עבור 12 הגנים שיוקמו ברעננה לקראת שנת הלימודים הבאה ישקיע כל צד כ 10 מליון שקל כשלמעשה מדובר בחיסכון ניכר לעיריית רעננה משום שבניית 7 מגני הילדים המדוברים כבר היו בתוכנית הבנייה של העירייה בשל העובדה שחלק ניכר מילדי שנתון הטרום-טרום (גיל 3) כבר לומדים במערכת החינוך העירונית.

גני הילדים יוקמו לפי הריכוזים הגדולים של המשפחות הצעירות בעיר. בשכונת לב הפארק יוקמו 4 מבני גנים חדשים. 2 מהם יחליפו מבנים יבילים, 1 מיועד לילדים החדשים שהתווספו למערכת העירונית וגן נוסף עבור ילדי החינוך המיוחד. בשכונת 2005 יוקמו שני גנים חדשים ובמזרח העיר 6 נוספים: 2 ברחוב עקיבא, 2 בגליל ו 2 במייסדים.

גני הילדים החדשים מחולקים בין הזרם הממלכתי לממלכתי דתי בחלוקה של 70/30 המאפיינת את כל מערכת החינוך בעיר.

לשאלת כתבתנו לגבי הצורך בהגדלת מאגר הגננות נמסר מאגף החינוך כי בעיה זו של מחסור בגננות אמנם לא קיימת בשעות הבוקר אבל לשעות הצהרים במסגרת גני היול”א (מתכונת של יום לימודים ארוך) אכן ישנה בעיה והאגף נערך למציאת פתרון. כמו כן מראיין האגף סייעות לשיבוצים בגנים החדשים כשמשרד חינוך מממן, בנוסף לגננת, רק סייעת אחת והעירייה מוסיפה לכל גן טרום-טרום של למעלה מ 30 ילדים, סייעת נוספת מתקציבה היא.