Search

חופרי שלא הכרתם: קטע במחאה זועמת את נאום שר השיכון בבינתחומי.

במהלך דברים שנשא היום (ד', 21.12.2011) שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, בועידת מרכז השלטון המקומי במרכז הבינתחומי בהרצליה קם נחום חופרי, העיר רעננה ויו"ר ועדת החינוך במרכז השלטון המקומי ומחה בתוקף על העיכוב המתמשך בשינוי הקריטריונים לדיור בר-השגה, אשר במתכונתם הנוכחית מייעדים את מרבית יחידות הדיור בר ההשגה למשפחות ובהן ארבעה ילדים ובכך מפלים את מרבית הזוגות הצעירים החיים במדינת ישראל.

הקריטריונים לדיור בר-השגה קובעים כיום כי בכל פרוייקט ייועדו 30% מהדירות למשפחות ובהן 7 ילדים ומעלה, 30% למשפחות עם 4-6 ילדים, 20% למשפחות עם 1-3 ילדים ו- 20% לאחרים.

חופרי זועם על כך שהשר לא מביא להצבעה בממשלה את ההצעה לשינוי הקריטריונים לדיור בר-השגה לזוגות צעירים ובכך מותיר את העיוות על כנו.

בחודשים האחרונים פנה נחום חופרי בנושא מספר רב של פעמים לשר הבינוי והשיכון ולראש הממשלה, אך עד כה לא נעשה דבר וההצעה לשינוי הקריטריונים לא הובאה להצבעה בממשלה.

יודגש כי ברעננה אושרו באחרונה ונמצאים בהליכי אישור מספר פרוייקטים המיועדים לזוגות צעירים.

בדבריו בכנס הפנה נחום חופרי, ראש העיר רעננה, אצבע מאשימה כלפי שר השיכון אריאל אטיאס ואמר: "אתה האחראי לכך שלמרבית הצעירים החיים במדינת ישראל לא ניתנת אפשרות לרכוש דירה במחיר סביר רק משום שאין להם 6 ילדים . העובדה שבפתחה של 2012 מגדירה מדינת ישראל ילודה מרובה כתנאי מוביל לקבלת זכאות לדיור בר-השגה היא אבסורד ועיוות מכוון. זוגות צעירים צריכים לקבל זכאות לדיור בר-השגה על סמך קריטריונים של שמירת חוק, תשלום מיסים, שירות לאומי ושירות צבאי. הילדים שלנו וגם הוריהם לא מסוגלים לשאת עוד על גבם את יוקר הדיור במדינת ישראל ומגיע צדק חברתי ושוויון מלא בזכויות ולא רק בחובות.

ברוח הצדק החברתי והמחאה החברתית שקולה הגיע בקיץ האחרון לכנסת ולקריית הממשלה אנו מצפים ממך שר הבינוי והשיכון ומממשלת ישראל שתהיו קשובים לרחשי העם ותעדכנו את הקריטריונים לדיור בר-השגה, ותפסיקו להפלות ולפגוע במרבית הזוגות הצעירים החיים בארץ."

במכתב בנושא לראש הממשלה שנשלח בחודש שעבר (נובמבר 2011) כתב נחום חופרי: "כראש העיר רעננה, שהינה אחת הערים שבהן ערך הקרקע הינו מהיקרים בארץ, אני ניצב כיום בפני מצוקה גדולה מאד בבואי לקדם ולשווק תכניות בניה לפיתוח העיר, המיועדות גם לסייע בפתרון מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים היות והקריטריונים לדיור בר-השגה התקפים כיום מייעדים את רוב רובם של יחידות הדיור המוזלות שיבנו בעיר למשפחות מרובות ילדים. רק אישור הקריטריונים הללו יעשה צדק חברתי אמיתי עם ציבור מחוסרי הדיור במדינת ישראל!"

 

דילוג לתוכן