Search

חופרי מקדם את הסובלנות ברעננה.

בישיבת מועצת העיר האחרונה הודיע ראש העיר רעננה, נחום חופרי, כי החליט להקים צוות מיוחד בראשותו, לבחינת היחסים בין דתיים וחילוניים ברעננה על כל ההיבטים הרלוונטיים לנושא. חופרי לא התמהמה וכבר שלח זימון לחברי מועצת העיר לישיבת מועצה מיוחדת אותה בנושא "חיים משותפים" של תושבי רעננה מכל חלקי הציבור.

לדברי נחום חופרי: "רעננה הינה עיר המצטיינת בשמירה על מרקם היחסים העדין בין דתיים לחילונים וכל שינוי בסטטוס קוו הקיים יעשה אך ורק בהסכמה ובהידברות בין כל הנוגעים בדבר. אני גאה בדרך שבה חילונים ודתיים חיים יחד בעיר ואני בטוח שדיון ענייני ורציני בנושא הדו-קיום ברעננה עשוי אף להוסיף ולשפר את איכות החיים בעיר. "

במהלך ישיבת מועצת העיר האחרונה הכריז ראש העיר רעננה גם על הקמתו של צוות היגוי עירוני למציאת פתרונות הדיור לזוגות הצעירים בעיר, שבראשו יעמוד סגנו, עו"ד איתן גינזבורג, מחזיק תיק התכנון והבנייה, ולצידו חברת מועצת העיר, הגב' מלי פולישוק, שתהיה שותפה להובלת הנושא. חופרי ציין כי, "נושא הדיור לזוגות צעירים הינו בעל חשיבות עליונה מבחינתי. אני נאבק בשנה האחרונה למען שינוי הקריטריונים לדיור בר-השגה לזוגות צעירים, כדי שהדור הצעיר של תושבי העיר יוכל להוסיף ולחיות כאן. בימים אלה ממש אושרה גם תכנית הבנייה הגדולה אי פעם ברעננה – רע/2015 – שתכלול כ- 3,500 יח"ד, מתוכן כשליש דירות קטנות (עד 85 מ"ר), המיועדות בד"כ לזוגות צעירים. אני מצפה מהוועדה שתגיש למועצת העיר ולי המלצות לקידום הדיור לזוגות צעירים, אשר יכללו בין השאר רעיונות חדשים לקידום הדיור לצעירים לבני העיר."

 

דילוג לתוכן