Search

חופרי ביטל את סמכויותיו של עזרזר.

לאחר שבשבוע שעבר דרש ראש העיר נחום חופרי מסגנו יואל עזרזר להשעות עצמו מתפקידיו בעירייה ולאחר שלא קיבל תשובה הודיע חופרי לעזרזר כי הוא מבטל את סמכויותיו, כממונה על אגף חזות פני העיר ותרבות תורנית.

כזכור דרישת ראש העיר מסגנו נבעה מסדרת הפרסומים בעיתון "ישראל היום", בנוגע להתנהלות חברה קדישא רעננה בהנהלתו של יואל עזרזר. הפרסומים התייחסו לעלות השכר של עזרזר כמנכ"ל החברא קדישא כמו גם לדיווח לרשם העמותות, שעל פניו נראה מוזר, בו שכרו של עזרזר חולק לשלוש – מנכ"ל, כונן-קברן ומנהל פיתוח. בנוסף פורסם כי בהנהגת עזרזר השקיעה החברא קדישא קרוב ל 3 מליון שקל מכספה בפרויקט נדל"ן הרפתקני בלטביה, השקעה שירדה לטמיון ומחקה קרוב ל30% מכספי העתודה שנועדו לרכישת קרקע עתידית.

ראש העיר הודיע לעזרזר במכתב רשמי כי הפרשה "מטילה צל כבד על יכולתך לשמש כסגן ומ"מ שלי, בעירייה אשר נר לרגליה הינו היושר הציבורי, וטוהר המידות" חופרי הודיע במכתבו כי "החל מיום 14.7.13 כל הסמכויות שלך כממונה על תחום אגף חזות פני העיר ותרבות תורנית, כממונה על המתקנים הנסמכים על אגף זה, אשר הואצלו לך מכח ס' 17 הנ"ל ניטלות ממך ועוברות לטיפולי הבלעדי. בהתאם לכך, הנך נדרש החל מאותו יום, שלא לעסוק בתחומים אלה". יש לציין כי ראש העיר יכול לבטל את סמכויות סגנו אך אינו יכול לפטרו. סמכות זו ניתנה רק למועצת העיר שם ספק אם לראש העיר יש את הרוב הדרוש לביצוע מהלך זה.

לכתבנו נודע כי ביום שליחת המכתב נותקה תקשורת המחשבים והאינטרנט ממשרדו של עזרזר ומשרדו פונה מחפציו האישיים.

 

דילוג לתוכן