האגף לשירותים חברתיים בראשות סגנית ראש העיר דרורה כהן מזמינים את הציבור לסדרת מפגשי זום בנושא “חוסן חיסון ומה שביניהם”.