Search

חוגגים לג בעומר ושומרים על הסביבה!

בשבוע הבא יצוין חג ל"ג בעומר ולקראתו, הוחלט בעיריית רעננה על הקצאת מספר מגרשים יעודים בהם ניתן אישור למוסדות חינוך לקיים מדורות ברוח מסורת החג.

הקצאת המגרשים נועדה לאפשר לציבור ולילדי העיר לשמר את מסורת החג מחד ומנגד, לצמצם את כמות המדורות ובכך לצמצם גם את הנזקים הסביבתיים שיוצרות המדורות.

את המדורות ניתן לקיים רק במקומות המאושרים בלבד!

להלן רשימת המגרשים המותרים להבערת מדורות בל"ג בעומר:

• רחוב דב הוז (צפונית לגינה הציבורית).

• פינת הרחובות ויצמן הנשיאים, רחוב בורלא – רק בחצי המגרש הצפוני (מהמחסומים צפונה).

• רחוב הפרחים, צפונית לבית הספר תל"י..

• דרך כפר נחמן (ליד הבריכות בלבד).

• רחוב התקומה (בכניסה מרחוב הדרור).

• פינת הרחובות הסייפן וויצמן.

• פינת הרחובות המיתר והפעמונים (מגינת הכלבים צפון מערבה – נשתלו פרחי בר בשטח).

• רחוב ניל"י (ממזרח ומדרום לבתים).

• רחוב האחווה (מאחורי אולם הספורט).

• רחוב החורש (מזרחית לבנייני רותם שני).

• דרך הפארק (מול מגרשי הכדורסל).

בעת הבערת מדורה, יש להקפיד לשמור על כללי הבטיחות הבאים:

• חל איסור על ילדים לקיים מדורות ללא נוכחות הורים/מלווים בוגרים.

• הורים מתבקשים להקפיד שילדיהם לא יסתובבו ללא ליווי בסמוך למדורות.

• חל איסור להשתמש בתרסיסי הבערה.

• חל איסור על הבערת ניילון וחומרי פלסטיק, המהווים סכנה וגורמים להגברת הזיהום.

• יש לוודא כיבוי מלא של המדורה בחול ולא להשאיר גיצים בוערים ,העלולים להתפתח שוב למדורה.

דילוג לתוכן