Search

חדש: תיק בניין דיגיטלי – מעתה, עד הבית!

עוד שירות חדש של עיריית רעננה יוצא לדרך: תיק בניין דיגיטלי שיישלח עד הבית. לאחר שמינהל הנדסה, ביוזמת סגן ומ"מ ראש העירייה, איתן גינזבורג, השלים בחודשים האחרונים את המהלך לסריקת כל תיקי הבניין והתוכניות הקיימות בארכיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יוכלו תושבים ומתעניינים לקבל לידם את המידע הסרוק על גבי דיסק-און- קי ישירות לבתיהם. הזמנת השירות החדש מתבצעת דרך האתר העירוני.

המהלך נועד להנגיש את המידע לרווחתם ולנוחותם של התושבים והמתכננים, ובמקום להמתין לשעות קבלת קהל ולשבת זמן קצוב בארכיון ההנדסה – יכולים המבקשים לקבל לידם דיסק-און-קי הכולל את כל המסמכים הסטטוטוריים והתכניות בצורה דיגיטלית ולעיין בהם בזמן הפנוי בביתם. המהלך יקל גם על ציבור המתכננים ויסייע בקיצור זמן התכנון וקבלת המידע הרלוונטי הנדרש להגשת בקשות בנייה כנדרש בחוק, ללא צורך לשבת בארכיון ולצלם את החומר.

צעד נוסף שכבר נעשה במסגרת הנגשת המידע בתחום הבנייה, הינו הזמנת דף מידע תכנוני מהאתר העירוני המאפשר קבלת מידע עדכני לבעלי חלקות המהווה למעשה תעודת זהות של החלקה: זכויות בנייה, תוכניות שחלות על החלקה, מגבלות תכנוניות ועוד. מסמך זה הינו תנאי הנדרש בחוק לצורך הגשת בקשות לבניה. עד כה, בכדי להזמין את דף המידע היה צריך להגיע באופן אישי למשרדי מינהל ההנדסה על מנת להזמין את דף המידע ומעתה ניתן להזמינו באמצעות אתר האינטרנט באופן מקוון ללא צורך להתייצב במשרדי העירייה.

דילוג לתוכן