בצד מסגרת הלימוד הוותיקה והמוכרת של “כולל יום השישי”, נפתחה לאחרונה ברעננה מסגרת לימוד חדשה – בית מדרש בוקר לימי ראשון, הנקרא “דברי משה” ע”ש ר’ משה אישון ז”ל.

הרעיון העומד מאחורי יוזמה זו הינו לאפשר מסגרת לימוד איכותית לשתי אוכלוסיות יעד שאינן עובדות בימי ראשון בבוקר: האחת – אלו העומדים בקשרי עבודה עם חו”ל שם אין עובדים בימי ראשון, והשניה – אלו שהגיעו לגיל פרישה או הנמצאים בשבתון וכד’.

בית המדרש ממוקם בבית הכנסת עדת בני ישראל שברח’ אברבנאל, והוא פועל מידי יום ראשון בין השעות 10 בבוקר ו – 13:30 בצהרים. תכנית הלימודים הקבועה בבית המדרש כוללת ארבעה שיעורים: שיעור בשפת אמת על פרשיות השבוע הניתן ע”י הרב אביחי קצין. שיעור בכלכלה עפ”י התורה – ממקורות ההלכה ועד הכלכלה המודרנית, הניתן ע”י הרב שלמה אישון. שיעור בסוגיות הלכתיות סביב פרשיות השבוע ומועדי השנה הניתן ע”י הרב שבתי יגל, ושיעור בנשוא “הבנת המשותף מתוך הניגודים: מטאפורות מדעיות ותורניות” הניתן ע”י הרב שבתי רפפורט.

מאז נפתח בית המדרש, לאחר החגים, הוא נוחל הצלחה רבה ומושך אליו ציבור גדול מכל רחבי העיר. יש לציין שהציבור לא נרתע מלהגיע לבית המדרש גם ביום ראשון האחרון – למרות הסערה הגדולה שפקדה את העיר.