Search

אמי"ת טכנולוגי

אמי"ת טכנולוגי

מצטיין בכימיה

מצטיין עבודות הגמר של המנהל ההתיישבותי: תלמיד אמי"ת מדעי כפר בתיה. עבודתו בתחום הכימיה זכתה בפרס המנהל ההתיישבותי במשרד החינוך.

אמי"ת טכנולוגי

פרס הטכנולוגיה ל"טכנולוגי"!

פרס הטכנולוגיה בתחרות "ספייס לאב" במסגרת תכנית המצוינות של קרן רמון – לתלמידי אמי"ת מדעי כפר בתיה. הפרס ניתן על

אמי"ת טכנולוגי

אמי"ת כפר בתיה – מצטיין ארצי

ברשימת התיכונים המצטיינים בארץ – אמי"ת כפר בתיה רעננה על שתי בתיו: חברה ומשפט והמדעי טכנולוגי. אפס אחוז נשירה, למעלה

אמי"ת טכנולוגי

מרעננה – לחלל!

תלמידי אמי"ת מדעי בכפר בתיה המשתתפים בתחרות 'ספייס לאב' ע"ש אילן רמון בחרו בשלב חצי גמר בניסוי העוסק בהשפעת כוח

אמי"ת טכנולוגי

אלוף הפיזיקה מאמי"ת מדעי כפר בתיה

200 תלמידים מצטיינים ממגמות הפיזיקה מכל התיכונים של אמי"ת ברחבי הארץ התמודדו באולימפיאדת הפיזיקה של רשת אמי"ת שהתקיימה כהכנה לתחרות

אמי"ת טכנולוגי

תלמידי אמי"ת ברעננה מגיני סייבר

העתודה המדעית של אמי"ת רננים לבנות ואמי"ת חומ"ש והמדעי-טכנולגי לבנים קיימו יום של למידה בנושא מוגנות רשת. המפגש התקיים במסגרת

דילוג לתוכן