מצילים את דקלי העיר! עיריית רעננה יצאה באחרונה במהלך מקיף לשימור עצי הדקל ברחבי העיר, זאת לאור התפשטות מזיק חדקונית הדקל, הנפוץ לאחרונה בכל הארץ, וגורם לנגעים בדקלים ואף להכחדתם.

כחלק מהרצון בשימור הדקלים ובהצלתם מפני המזיק מתבצע, בהובלת אגף חזות העיר, טיפול מקיף במאות הדקלים בעיר הכולל ריסוס צמרת הדקל בחומרים שאושרו והומלצו על ידי משרד החקלאות, בסבבי טיפול המתקיימים מדי שלושה חודשים לאורך כל השנה.

ברעננה מאות דקלים הפרוסים בכל רחבי העיר לרבות לאורך שדרות הרחובות הראשיים, באיי תנועה, גינות ציבוריות ועוד. הדקלים מהווים חלק בלתי נפרד מיופייה של העיר רעננה, כמו גם ערך היסטורי סנטימנטלי היות ורבים מהם ניטעו על ידי ותיקי רעננה בימי ראשית המושבה.