Search

חגיגת הכלייזמרים: עדכון התאריך.

לאחר התייעצות החליטה הנהלת העיר רעננה על דחיית אירוע הכליזמרים המסורתי שתוכנן להתקיים ביום ה', (10.7.14) באמפי פארק רעננה.

חגיגת הכליזמרים ה-25 תיערך ב-25.8.14 ופרטים מדויקים בעניין יפורסמו בהמשך באמצעי התקשורת.

דילוג לתוכן