Search

חבר מועצת העיר שלמה פרידמן פורש מהמועצה.

בתחילת שבוע זה הגיש שלמה פרידמן, חבר מועצת העיר מטעם הרשימה הדתית המאוחדת, את מכתב ההתפטרות שלו ממועצת העיר לנחום חופרי ראש העיר. בימים הקרוןבים תכנס ההתפטרות לתוקף.

בהתאם להבנות הקיימות בין חברי סיעת הרשימה הדתית המאוחדת פורש שלמה פרידמן מהמועצה בתום כהונה של שנתיים בקדנציה זו. פרידמן מכהן כחבר מועצת העיר זה שבע שנים מאז שנבחר בבחירות המוניציפאליות בשנת 2003.

במסגרת תפקידו כחבר מועצת העיר עמד שלמה פרידמן בראשות מספר ועדות כגון ועדת תחבורה, ועדת בטחון וועדת יד לבנים. כמו כן היה חבר בועדת ביקורת וועדות אחרות. בשנים האחרונות שימש כחבר דירקטוריון בתאגיד המים העירוני "מי רעננה".

ראש הרשימה הדתית המאוחדת, סגן ראש העיר אריה פרידמן, מסר כי הוא מצר על התפטרותו של שלמה פרידמן. "לשלמה יש את היכולת להביע את הזווית הנוספת בכל דיון שקיימנו. זווית ראיה מגובה העיניים של הציבור הרחב וזאת מעבר לראיה הממלכתית הרחבה. אנחנו כמובן לא מוותרים על שלמה והוא ישאר חבר הסיעה כך שנוכל להיעזר בנסיונו ובשכל הישר שלו".

הבא בתור ברשימה הדתית המאוחדת הוא שלמה לישה נציג הציבור הצרפתי שיכנס למועצת העיר בישיבת המועצה הבאה לקראת סוף חודש זה.

 

דילוג לתוכן