ביום ראשון השבוע הגיש שלמה פרידמן, חבר מועצת העיר מטעם הרשימה הדתית המאוחדת, את מכתב ההתפטרות שלו ממועצת העיר לזאב ביילסקי ראש העיר.

בהתאם להבנות הקיימות בין חברי סיעת הרשימה הדתית המאוחדת פורש שלמה פרידמן מהמועצה בתום כהונה של כשנה וחצי בקדנציה זו. שלמה פרידמן כהן כחבר מועצת העיר גם בקדנציות קודמות בין השנים 2003 ל 2010.

במסגרת תפקידו כחבר מועצת העיר היה שלמה פרידמן חבר בועדה לתכנון ובניה ובועדה לקשרי חוץ. בקדנציות קודמות כיהן כיושב ראש מספר ועדות עירייה ושימש כחבר דירקטוריון בתאגיד המים העירוני “מי רעננה”.

הבא בתור ברשימה הדתית הוא הרב סטוארט וייס שיכנס למועצת העיר באחת מהישיבות הקרובות של מועצת העיר.