Search

חבר מועצת העיר שלמה לישה פורש ממועצת העיר.

בתחילת שבוע זה הגיש שלמה לישה, חבר מועצת העיר מטעם הרשימה הדתית המאוחדת, את מכתב ההתפטרות שלו ממועצת העיר לנחום חופרי ראש העיר.

בהתאם להבנות הקיימות בין חברי סיעת הרשימה הדתית המאוחדת פורש שלמה לישה מהמועצה בתום כהונה של שנה. לישה נכנס לתפקיד בעת שהחליף את שלמה פרידמן שפרש בהתאם להבנות בין חברי רשימת המועמדים של הרשימה הדתית.

במסגרת תפקידו כחבר מועצת העיר עמד שלמה לישה בראשות מספר ועדות כגון ועדת תחבורה, ועדת בטחון וועדת יד לבנים. כמו כן היה חבר בועדת ביקורת וועדות אחרות.

בישיבת מועצת העיר העניק ראש העיר ללישה זר פרחים ענק והודה לו על שירותו. עוד נשאו דברי פרידה סגני ראש העיר איתן גינזבורג ויואל עזרזר. האחרון הפליג בשבחיו של לישה, הודה לו על שירותו הציבורי ועל כך שייצג את הציבור הצרפתי ברשימה הדתית ובעירייה. עזרזר ציין בפני הנוכחים את העובדה שברשימה הדתית מקיימים הסכמים ללא כחל ושרק . את העובדה שבמפלגות אחרות נושאים אלה קצת חורקים – ראה מקרה פולישוק שהיתה צריכה לפנות את מקומה ללאה הלפרין

במקום שלמה לישה יכנס למועצת העיר הרב שמואל (סטוארט) וייס שישבע אמונים בישיבת המועצה הבאה לקראת סוף חודש דצמבר.

 

דילוג לתוכן