לקראת הכנת תקציב 2012 יצא אריה פרידמן, חבר מועצת העיר ויו”ר המפד”ל ברעננה במכתב פומבי לראש העיר נחום חופרי בקריאה להגדיל את סכום התקציב לתמיכה בתנועות הנוער.

פרידמן: “כמי שעובד צמוד עם תנועות הנוער הדתיות זה שנים ארוכות – בני עקיבא סניפי מרכז וצפון, הצופים הדתיים והעזרא, אני רואה מקרוב איך ההתמודדות עם כיסוי ההוצאות נעשה קשה משנה לשנה. בשנים שבהם כהנתי כסגן ראש העיר אכן גדל התקציב לשיפוצים ולהוצאות בטיחות אבל התקציב לפעילות שוטפת נשאר כשהיה וזאת למרות גידול מאסיבי במספרי החניכים. מסיבה זו פניתי לחופרי בבקשה להגדיל את תקציב תנועות הנוער”.

המכתב שהוציא פרידמן לראש העיר – לא נגענו:

“נחום שלום,

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ברוכה של גידול משמעותי במספרי החניכים בכל תנועות הנוער ברעננה. אין לי ספק שלמדיניות העירייה בנוגע לחשיבות מעמדן של תנועות הנוער בחיי העיר יש חלק בגידול המספרי הזה כמו גם לך אישית כמי שמוביל את מדיניות העירייה ושטבע את הביטוי “יותר חניכים – יותר טוב”!!

לצערי תקציב העירייה אינו מתחשב בגידול במספרי החניכים ולמעשה התקציב לפעילות שוטפת נשאר כפי שהוא במשך שנים רבות ועומד על כ 330,000 שקל בלבד. בדקתי את ספרי התקציב של העירייה החל משנת 2007 ובכל שנה מאז עד היום, לאחר קיזוז של תקציב לצורך בניה ושיפוצים עבור תנועות הנוער שעמד בכל שנה על סכומים שבין 100,000 ל 200,000 שקל מסתכם סכום התקציב השנתי לתמיכה בפעילות השוטפת לכל תנועות הנוער ברעננה על כ 330,000 שקל.

הגידול במספרי החניכים בשנים אלה אינו פוסח על שום תנועה – לשבט הצופים “הדר” הצטרף שבט נוסף – “אופק”, למחנות העולים – מחנה נוסף במערב העיר, בכל תנועות הנוער הדתיות – בני עקיבא מרכז, בני עקיבא צפון, הצופים הדתיים והעזרא – חל גידול מרשים בהצטרפות לפעילות התנועתית. בנוסף הוקמה תנועת נוער חדשה – נוע”ם שלא היתה קיימת לפני שנתיים שלוש.

הסכומים המתוקצבים לכל תנועות נוער אינם משקפים את הגידול הן במספרי החניכים והן בפעילות החינוכית והחברתית של תנועות הנוער בעיר. מהיכרות קרובה עם העשיה למען העיר ותושביה של תנועת הנוער הדתיות – ואני בטוח שכל תנועות הנוער מקיימות פעילות מסוג זה – החל מהפעלת מועדונית בקריית שרת לאורך השנה, הפעלת קייטנה לילדי הרווחה בחופש הגדול, גמ”ח מזון שבועי למשפחות נזקקות, פעילות שבט “יובל” לחניכים בעלי צרכים מיוחדים, קליטת עליה ועוד ועוד, אין ספק שהתרומה של תנועות הנוער לחיי העיר היא עצומה ומסיבה זו אני קורא להגדלה משמעותית של הסכום לתמיכה בתנועות הנוער.

לעניות דעתי יש להקצות תקציב העומד על סכום של 450,000 שקל לפעילות שוטפת ולהוסיף לזה את התקציב השנתי לשיפוצים ולאמצעי בטיחות לפי צורך תנועתי.

אני בטוח שאני מתפרץ לדלת פתוחה בנושא זה ומתוך שאני יודע כמה הנושא קרוב לליבך אני מקווה כי אכן ימצאו המקורות להגדלת תקציב תנועות הנוער.

בברכה,

אריה פרידמן, חבר מועצת העיר, חבר סיעת הרשימה הדתית, יו”ר המפד”ל ברעננה”