Search

זהירות: נוכל מבצע תרגיל עוקץ לגבאי בתי הכנסת ברעננה.

בשבועות האחרונים פועל ברעננה נוכל המנסה להפיל בפח גבאים ממספר בתי כנסת בעיר. הגבאים מקבלים שיחת טלפון מאדם המציג עצמו כבנו של אחד המתפללים המספר כי המשפחה במצוקה נוראה ומבקש כסף עבור הוריו ללא ידיעתם כדי לא לביישם. הנוכל פנה לגבאים בבתי הכנסת "עדת בני ישראל", "היכל בנימין" ו "הפועל המזרחי" בנסיון להפילם בפח, נסיונות שרובם נכשלו לאחר שהגבאים חשדו כי מדובר בנסיון הונאה. ככל הידוע עד כה רק במקרה אחד עלה ביד הנוכל לבצע את זממו.

תרגיל העוקץ פשוט – הנוכל התקשר לגבאי בית הכנסת והציג עצמו כבנו החייל של אחד המתפללים שמשיא את בתו. ה"חייל" סיפר כי להוריו אין כסף לחתונה ומבקש סכום כסף לא קטן כתמיכה. הגבאי קבע עם המתחזה להפגש למחרת בעזריאלי. שעה קלה לפני זמן המפגש התקשר הנוכל לגבאי והסביר ש"לא שוחרר מהבסיס" ולכן שולח נהג מונית לאסוף את הכסף במקומו. בשעה היעודה נפגש הגבאי עם הנוכל שהזדהה כנהג המונית ונתן לו את המזומן שהוציא מכספו הפרטי. הנוכל אף רשם "קבלה" לזכות הגבאי על סכום הכסף שהתקבל…

תרגיל העוקץ התגלה לאחר שגבאי אחר באותה קהילה המכיר היטב את הבן החייל ומשפחתו החל לשאול את המתחזה לשלומו ועלה על תרגיל העוקץ. הוא דיווח לאבי המשפחה שהתקשר לכל הגבאים וגילה כי אחד מהם אכן "תרם" סכום נכבד מכספו האישי. מיד נסעו השניים למשטרת כפר סבא והגישו תלונה על הונאה.

סגן ראש העיר אריה פרידמן שלח מייל אזהרה לכל ראשי הקהילות ברעננה בו הזהיר אותם מתרגיל העוקץ "הנוכל מתקשר לאדם בקהילה בתואנה שמעוניין לתרום לבית הכנסת ומדובב אותו לקבלת אינפורמציה על אנשים בקהילה, לאחר מכן פונה לגבאים ובאמצעות המידע שיש לו על באי בית הכנסת רוכש את אמונם, מספר שהמשפחה נמצאת במצוקה כספית, מנצל את טוב ליבם של אנשים ישרים, העוסקים בצרכי ציבור באמונה, וגוזל את כספם. אנא השמרו ואל תיפלו ברשתו של נוכל זה. אבקשכם להעביר אזהרה זו לכל חברי הקהילה וביוחד לפעילים בנושא צדקה וחסד".

 

דילוג לתוכן