Search

זאב בילסקי ראש העירייה זכה באות אומ"ץ

ועדת האות מטעם אומ"ץ, בראשות השופטת (בדימוס) עדנה בקנשטיין, בחרה כראויים לקבלת אות אומ"ץ לשנת 2015 את:

• השופט העליון (בדימוס) אליהו מצא – בגין תרומתו למערכת המשפט ואכיפת החוק.

ראש עיריית רעננה זאב בילסקי – בתחום המוניציפאלי – על הגינותו, יושרו ומחויבותו לשירות הציבורי.

• העיתונאי החוקר מוטי גילת ושותפיו מיכל שבת ועוזי דיין (ישראל היום)

• סיון כהן ונגה ניר נאמן – "הכל כלול" (ערוץ 10)

• אלוף (מיל.) דורון אלמוג יקבל אות בתחום החברתי בזכות פעילותו בכפר השיקומי שהקים לאוכלוסיות מיוחדות "עלה נגב – נחלת ערן".

• לוסי אהריש – בזכות מאבקה בגזענות ותרומתה למען חברה סובלנית יותר.

• נצ"מ (בדימוס) נחום לוי לשעבר ראש יחא"ה בקטגוריית אכיפת החוק.

• יובל כהן – איש צוות של גוררת מחלקת ים בנמל אשדוד – על חשיפת שחיתות בנמל אשדוד.

מנימוקי ועדת האות על זכייתו של בילסקי:

זאב בילסקי הוא במפורש דמות חריגה, לחיוב, בנוף המוניציפאלי הישראלי. במהלך שורה ארוכה של 'קדנציות' במישור המוניציפאלי, בולט זאב בילסקי בהגינותו, ביושרו ובמחויבותו לשירות הציבורי. על כך הוא ראוי ל"אות אומ"ץ".

ראש עיריית רעננה זאב בילסקי: "אני מודה לוועדה על הבחירה ועל הכבוד ומברך את יתר זוכי האות. אמשיך לפעול ביתר שאת למען הנושא החשוב של מנהל תקין ואיכותי במדינת ישראל".

 

דילוג לתוכן