Search

"ושננתם"- לימוד הורים וילדים לקראת סליחות!

"ושננתם"- תכנית הלימוד המשותף להורים וללדים חוזרת לקראת אמירת סליחות במוצאי שבת פרשת "כי תבוא", כא' אלול, 5 בספטמבר.

הלימוד יעשה בשני סבבים: בשעה 20:00 לתלמידי/ות ביה"ס היסודיים.

בשעה 23:30 לתלמידי התיכון ז,'- יב.

התכנית היא שיתוף פעולה בין בית מדרש ראשית וקרן "רועי לא אחסר".

בסיום הלימוד תערך הגרלה בה יוגרלו כרטיסים למופע של אברהם פריד, כדוסל, דיסקים ועוד.

דילוג לתוכן