Search

ועוד מישיבת מועצת העיר : אישור ניצול מקסימאלי של התמיכות בבתי כנסת והשבעת חבר מועצה חדש מטעם הרשימה הדתית – שלמה לישא.

מאחר וישיבת מועצת העיר האחרונה סערה בשל אישור העלאת תעריף הארנונה למגורים נדחקו לשוליים אירועים נוספים שהתרחשו במהלך הישיבה.

למועצת העיר הובאה לאישור החלטת ועדת התמיכות לפי הצעת סגן ראש העיר אריה פרידמן המאפשרת העברת סכומי תמיכה שהוקצו לבתי כנסת ולא נוצלו על ידם לבתי כנסת אחרים שנמצאים בעיצומה של בנייה וזקוקים לסכומים נוספים.

מספר פרידמן : "עד לקדנציה זו תקציבים רבים שהוקצו לבתי כנסת לא נוצלו בשל היעדר אישורים או היעדר סכומים שהקהילה אמורה להעמיד וכך ירדו לטמיון סכומי תמיכה רבים משום שלא ניתן להעביר תקציב תמיכה משנה לשנה. מדובר במאות אלפי שקלים שלא נוצלו. עם כניסתי לתפקידי כחבר ועדת תמיכות ביקשתי כי לקראת כל סיום שנה נברר עם בתי הכנסת איזה סכומים לא ינצלו מבקשתם המקורית ולאשר העברת סכומים אלה לבתי כנסת שזקוקים לכספים נוספים. ואכן בשנה שעברה העברנו כספים לבתי כנסת שעמדו בסיום הבנייה – "אוהל ארי" ו"אחוות רעים" והשנה המלצתי להעמיד את עיקר יתרת הסכום לבית כנסת "שמע קולי" שבנייתו הואצה השנה וזקוקים נואשות להגדלת התמיכה".

במהלך הדיון במועצת העיר טענה חברת המועצה מלי פולישוק כי "בשל הגרעון העצום" לדבריה, של העירייה ב 2010 אין לקבל את החלטת ועדת תמיכות ולשפר את מאזן העירייה. ראש העיר השיב לפולישוק כי היא מטעה את הציבור וכי אין שום גרעון בשנת 2010. סגן ראש העיר אריה פרידמן הוסיף וטען כי פולישוק כלל אינה מבינה את נושא התקציב – "את שנת 2009 סיימנו בעודף גדול, את 2010 אנו מסיימים באיזון. לגבי שנת 2011 אנו מבצעים צעדים – קיצוץ רחב והעלאת הארנונה – כדי שלא ניכנס לגרעון תוך שמירת רמת השירותים שהעירייה נותנת לתושביה".

מועצת העיר אישרה את החלטת ועדת תמיכות וכעת ניתן לבצע את העברות סכומי התמיכות.

בפתיחת הישיבה הצהיר אמונים למועצת העיר חבר המועצה החדש מטעם הרשימה הדתית המאוחדת שלמה לישה. לישה, שבראיון עיתונאי הציג עמדות שקוממו עליו מספר חברי מועצה ביחוד מסיעת מרצ, "ניצל" מהפגנת מחאה שתיכננה סיעת מרצ – יציאה מחדר הישיבות בזמן הצהרת האמונים שלו – וזאת בשל המהומה והדוחק שיצר הקהל הרב שהגיע לישיבת המועצה למחות על העלאת הארנונה.

 

דילוג לתוכן