Search

ועדת התחבורה – ההצגה הטובה בעיר!

בישיבת ועדת התחבורה הציבורית של רעננה שנערכה בתחילת השבוע העלה יושב ראש הוועדה שי אבן את נושא הפעלת תחבורה ציבורית בשבת לדיון פומבי.

בישיבה השתתפו חברי וועדת התחבורה, חלק מחברי מועצת העיר – במיוחד נציגי מרצ ונציגי הרשימה הדתית המאוחדת חברים בתנועת ישראל חופשית ותושבי רעננה רבים שגדשו את חדר הוועדה.

יו"ר הוועדה הציג הצעה לסדר – תוכנית להעברת תחבורה ציבורית מוגבלת בשבת. הצעתו התייחסה לשאטל שיעבור ברחוב הראשי אחוזה.ויסיע תושבים אל אתרי הבילוי בהרצליה. בדיון סוער הביעו כל חברי הוועדה, מכל הסיעות, את מורת רוחם מהמחטף הפוליטי שעשה יו"ר הועדה ותקפו אותו על כך שלא ערך עד כה מאז היבחרו לתפקיד כל דיון בוועדה והדיון הראשון שזימן היה בנושא רגיש העלול לפלג בין הציבור הדתי והחילוני שעד כה חי בעיר בהרמוניה.

לאחר שאבן הציג את עמדתו ביקש מנציגי הציבור הדתי סגן ראש העיר יואל עזרזר וחבר המועצה אריה פרידמן להציג את עמדתם. הם סקרו את נושא הסטטוס קוו בעיר וחשיבותו לסובלנות בין הציבור החילוני והדתי כמו גם שמירת צביון השבת בעיר כיום מנוחה. הם הדגישו שנושא קביעת השבת כיום מנוחה הוסכם בשעתו ע"י דוד בן גוריון כאחד העקרונות הבסיסיים לסטטוס קוו בין הציבור הדתי והחילוני, בהתחשב גם במסורת ובצביון היהודי של המדינה.

עזרזר הזכיר בדבריו גם את נושא איכות הסביבה ואיכות החיים "המסורת ארוכת שנים של אווירת הפסטורליה בשבתות ברחובות רעננה, הייתה בין היתר, זו שתרמה לצביון העיר כ'פנינת השרון', עיר ירוקה עם איכות חיים מהגבוהות בארץ. יש יום אחד בשבוע, שבו מגיע לכל תושב רעננה, חילוני, מסורתי ודתי, לנשום אוויר נקי ברחובות העיר, לשמוע צלילים שקטים שונים מהרעש וההמולה של כל השבוע".

לדברי עזרזר, בנושא זה הוא מייצג את כלל תושבי רעננה ולא רק את הציבור הדתי ברעננה ויותר מכך – לא מדובר בכפיה תושביה החילוניים של העיר כי אם בחירה מרצון של רוב מוחלט של תושבי העיר שאינם מעוניינים בתחבורה ציבורית בשבת.

פרידמן שם את הדגש את נושא הסטטוס קוו ועל העובדה שמרצ ותנועת "רעננה חופשית" מנהלים פוליטיקה חסרת אחריות ומבלי לחשוב על התוצאות הנגרמות למרקם החברתי:

"הדיון הערב הינו חלק מקמפיין מתוזמן שכל מטרתו להרוויח רווח פוליטי אישי או מפלגתי ונסיון לסכסך בין תושבי רעננה שרובם המוחלט מעוניין בחיים משותפים ובקיום הסטטוס קוו. הקמפיין למען תחבורה ציבורית בשבת הוא נסיון לקעקע את מערכת היחסים שבין דתיים לחילונים בחברה הישראלית.

הקיצוניים המבקשים לפגוע בשותפות של הציבור החילוני והציוני-דתי החיים ביחד, מעוניינים שהערים המעורבות שבהם אנו חיים בהרמוניה זה עשרות בשנים, (וברעננה מדובר בתשעים שנה) יהפכו למעוזים חילוניים. ערים המיועדות ל"שבט הלבן" בלבד. הם מבקשים ערים ללא דתיים – לגרש אותנו מהעיר "שלהם".

פרידמן המשיך בהתקפה ממוקדת על יו"ר הועדה, מרצ וחברי "רעננה חופשית": "שי אבן וחבריו מרעננה חופשית הם צעירים ויש להם את הזכות להיאבק על האני מאמין שלהם מבלי לחשוב על התוצאות הנגרמות למרקם החברתי. מבחינתם הם רוצים צעצוע ולא מעניין אותם מה שמסביב. לצעירים מותר הכל. גם להיות חסרי אחריות. לנו, כל שאר המפלגות היושבות סביב שולחן מועצת העיר אין את הפריוולגיה הזו. אנחנו חייבים לחשוב על התוצאה של המעשים שלנו, על המשמעות של שינוי בסטטוס קוו על מארג החברה הישראלית, ועל השותפות בין חלקי האוכלוסיה השונים לקיום חברה ישראלית שכולם מרגישים שייכים אליה".

נציגי מרצ הביעו בהתאם לאידיאולוגיה הארצית של מפלגתם את הצורך במתן זכות בחירה חופשית לתושבים לבחור את דרך הבילוי שלהם בשבת וכי הפעלת התחבורה הציבורית בדרך שהציע יו"ר הועדה לא תפגע לדעתם בציבור הדתי.

בסיכום הדיון ביקשו חברי ועדת התחבורה מהיו"ר להעלות הצעתו להצבעה מידית, אך הוא סירב לעשות זאת לאחר שנוכח כי הוא בודד בעמדתו מול כל חברי הועדה מכל סיעות מועצת העיר. חברי הועדה החליטו פה אחד להודיע לראש העיר כי הם ממליצים להוריד הנושא מסדר היום של הועדה וכי הם מתנגדים להצעה שהועלתה ע"י יו"ר הועדה.

פרידמן: " הישיבה הוכיחה כי נושא הסטטוס קוו בכלל ונושא תחבורה ציבורית בשבת בפרט אינם נושאים של מחלוקת בין דתיים לחילוניים!! מדובר בהסכמה רחבה בין רוב תושבי רעננה (והמדינה), דתיים ושאינם דתיים, לבין קבוצה שולית וקיצונית המיוצגת על ידי מרצ. כל נציגי המפלגות החילוניות שמיוצגות בועדה – מפלגת ראש העיר, מפלגת העבודה והרשימה למען התושבים התבטאו בעד הסטטוס קוו – למעט מרצ.

יש לציין בצער כי נציג הליכוד בועדה ושני חברי המועצה מהליכוד לא טרחו להגיע לישיבה למרות ששלושתם דתיים והנושא אמור להיות קרוב לליבם. תמהני על כך".

 

דילוג לתוכן