Search

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" – גרסת תנועות הנוער.

אין ספק שאנו גאים מאוד בתנועות הנוער שלנו ובמיוחד בגאות של מספרי החניכים המגיעים אליהם בשנים האחרונות אולם מסתבר כי מדי מוצאי שבת מספרי החניכים הללו גוררים בעקבותיהם מספר עצום של הורים על רכביהם הבאים לאסוף את ילדיהם מתנועת הנוער דבר הגורם לפקקי תנועה ברחובות הסמוכים לסניף או השבט או הקן – תלוי באיזה תנועת נוער גדלתם…

בסניף בני עקיבא מרכז הבעיה קשה שבעתיים הן בשל מספר החניכים הגדול והן בשל המיקום במרכז העיר. גדודי הרכבים המגיעים לרחוב בן גוריון פוקקים את התנועה לשני הכיוונים כשילדים המתפרצים לכביש לחפש את רכב הוריהם יוצרים מצבים של סיכון חיי אדם מדי מוצאי שבת.

מייש אייזקסון, מבעלי מיטלנד ואשר מקדיש זמן רב להתנדבות במשטרת התנועה בעיר, הציג את הבעיה בפני חבר מועצת העיר אריה פרידמן. פרידמן הרים את הכפפה וביחד עם פורום ההורים של בני עקיבא הציע לקומונריות תוכנית לפתרון הבעיה. הקומנריות שרון ושני והנהגת הסניף אימצו את התוכנית בשני ידיים.

החל ממוצאי השבת הקרובה יעמדו מספר בוגרים מהסניף לבושים בווסטים זוהרים שיזהו אותם כסדרנים וינתבו את רכבי ההורים לשני נקודות איסוף. הראשון בחנייה של בית יד לבנים והשני לאורך מספרי 3-5 ברחוב בן גוריון שם ממוקם מרכז קניות והכביש רחב מספיק לאפשר עצירה לשם איסוף נוסעים ללא חסימה של רחוב בן גוריון.

הסדרנים ומדריכי השבטים יהיו אחראים להעביר את החניכים במעברי החציה אל נקודות האיסוף שם יפגשו עם הוריהם.

מייש אייזקסון הדריך את הסדרנים המתנדבים כיצד לפנות להורים, איך להתנהג עם החניכים ומהו תפקידם הכללי.

לקראת פעילות השבת הקרובה הוציאו הקומונריות הודעה להורים:

אנו מבקשים מכם ההורים הבאים לאסוף את הילדים במוצאי שבת ובימי שלישי – לא לחנות / להמתין עם הרכב באזור הכיכר או על מעברי חצייה!

זו סכנת נפשות אמיתית וגם חילול ה'.

על כן נבקש מכם לקבוע עם הילדים נק' איסוף –

אופציה 1) החנייה של יד לבנים (ממערב לסניף).

אופציה 2) חניה כפולה ליד מרכז הקניות הצמוד לסניף.

במוצאי שבת הקרוב ניעזר בשוטר מטעם משטרת רעננה לכוון את התנועה.

 

דילוג לתוכן