Search

"והשתיה כדת"? "אין אונס"?

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, כינס אתמול, יום ג', 1.4.14 דיון רב משתתפים בכדי לדון בתופעה המדאיגה של שתיית אלכוהול בקרב בני נוער.

למרות מימדיה הקטנים של התופעה ברעננה, הוחלט לשים דגש על הנושא, על מנת לבער את התופעה עוד כשהיא בחיתוליה. בדיון הדגיש בילסקי כי עיריית רעננה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לאכיפת החוק האוסר על מכירת אלכוהול למי שטרם מלאו לו 18. כמו כן, תבחן העירייה אפשרות להוסיף חוקי עזר בנושא ותפתח יוזמות חינוכיות למיגור התופעה.

בילסקי: "תופעת השתייה וההשתכרות בקרב בני הנוער היא מדאיגה ביותר. עיריית רעננה תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה, ללא פשרה ובאפס סובלנות למיגור שתיית האלכוהול בגילאים הצעירים. צוותי החינוך הפורמאלי, החינוך המשלים, הרווחה, הביטחון והתרבות ישלבו זרועות לטיפול בתופעה חמורה זו".

בישיבה דנו גורמי הביטחון, הנוער, החינוך ונציגי סיירת ההורים העירונית בגיבוש תוכנית עירונית מקיפה לטיפול במקרים מסוג זה.

דילוג לתוכן