Search

התקציב העירוני במבט מגזרי.

מעבר לדאגה לצורכי התושבים בכלל ולתקציב מאוזן התמקדנו, נציגי הציבור הדתי, בנושאי תקציב הנוגעים למגזר הייחודי שלנו.

בתקציב הרגיל ישנם מספר תחומים שעליהם אנו משגיחים בשבע עיניים – חינוך פורמאלי, חינוך משלים, תרבות תורנית ופעילות צעירים ונוער.

בחינוך דאגתי באופן אישי שתקציב הממ"ד יהיה מאוזן עם תקציבי החינוך הממלכתי. בגילאי גן ויסודי – אין בעיה משום שכולם מקבלים מאותם סעיפי תקציב. הבעיה היא בגילאי חטיבות הביניים והתיכונים בהם סעיפי התקציב הם נפרדים. אם בשנה קודמת דאגתי לבטל את הקיצוץ בתקציב תיכון רננים הרי שלשמחתי השנה נשאר התקציב כדאשתקד. לעומת זאת השנה טיפלתי בנושא התמיכה בישיבת בני עקיבא ובטכנולוגי (רק עבור שיכבת השמינית) שקוצצה משמעותית למרות הגידול במספרי התלמידים. הובטח לי על ידי ראש העיר שהביצוע בפועל יהיה לפי מספר התלמידים ואם קיים גידול – יגדל התקציב שמועבר "פר ראש" דהיינו, לפי מספרי התלמידים.

בחינוך המשלים אנו דואגים שתקציבי פעילויות כגון פרחי רעננה, מקהלת רננה, בית התלמוד והקייטנות המגזריות יתוקצבו לפי צרכיהם. בנוסף אחראי האגף על במת הניגונים ביום העצמאות ושם דגש חשוב בשילוב דתיים וחילוניים בלהקות הייצוגיות של האגף.

בפעילות הנוער – יזמתי השנה גידול משמעותי מ 330 אלף ל 530 אלף שקל. כעת עלינו לשים לב שהסכום יוקדש לפעילות שוטפת בלבד ושסכום נוסף מתקציב הפיתוח יכסה שיפוצי בטיחות ובנייה. בנוסף אנו שומרים בשבע עיניים אחר התמיכה בפעילות אגודת הספורט אליצור.

פעילות צעירים – פתחנו סעיף חדש לפעילות צעירים דתיים. כרגע הסעיף מסובסד ב 25,000 שקל ועלינו להגדיל את סכום הסיבסוד בעתיד.

תקציב מחלקת תרבות תורנית מהווה את הבסיס לפעילות התרבותית המיועדת לציבור הדתי. מתחילת הקדנציה שמנו דגש על הגדלה משמעותית של סעיפי תקציב המחלקה על מנת לקיים כמה שיותר פעילויות עבור הציבור הדתי כמו גם פעילויות לקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים.

בתקציב התמיכות אנו שומרים על האינטרסים של מוסדות תרבות תורניים כמו גם בפעילויות עמותות העוסקות בחסד וברווחה.

תקציב התמיכות בבתי כנסת עבור בנייה ושיפוצים נשאר כפי שהיה כבר מספר שנים לאחר שקוצץ לא מעט בקדנציה הקודמת. מצד שני, בשנים קודמות לא נוצלו מאות אלפי שקלים מתקציב זה כשבשלושת השנים האחרונות אנו דואגים שכל שקל בתקציב יגיע ליעדו.

לגבי תקציב הפיתוח מדובר במספר פרוייקטים לא קטן:

• הקמת המעלית עבור שבט "יובל" בסניף בני עקיבא מרכז. המעלית קיבלה כבר את אישורי הבניה מהועדה לתכנון ובניה וכעת צריך לגשת לביצוע.

• הקמת המקווה במזרח העיר – סוף סוף יש תאריך לפרסום המכרז ונקווה שעד סוף השנה יעמוד המקווה על תילו.

• הכנסת מבנה יביל לשטח שבט "הראל", הצופים הדתיים.

• בניית בית מת"ן- השרון (בית המדרש לנשים) בתיכון אמי"ת רננים.

• תוספת 3 כיתות לבית ספר רועי קליין.

• תוספת כיתות בבית ספר עצמאי.

 

דילוג לתוכן