Search

התקדמות נוספת לקראת בניית שכונת "נאות עוזי"

תוכנית רע/2014, שכונת מגורים חדשה בשם "נאות עוזי", במערב העיר, עברה משוכה גבוהה נוספת כאשר הועדה המחוזית לתכנון ובניה דחתה את ההתנגדויות שהוגשו ואישרה סופית את התוכנית.

מדובר בהקמת כ-400 דירות מתוכם כ-150 דירות בבעלות פרטית וכ-250 דירות על אדמת המדינה שישווקו לזוגות צעירים ומשפחות זכאיות שזו להם דירתם הראשונה, בתכנית משותפת לעיריית רעננה, למינהל מקרקעי ישראל ולמשרד השיכון במסלול "מחיר למשתכן". מוערך שמחירה של דירה במסגרת פרוייקט זה – למי שיהיה זכאי למועמדות – יהיה נמוך בכ-20% ממחיר דירה דומה בשוק החופשי.

בניית הדירות בבעלות פרטית יכולה להתקדם לשלב הבא. דווקה פרוייקט הזוגות הצעירים צפוי להתעכב במספר שנים נוסף בשל סכסוך שקיים בין רשת אמי"ת לבין מינהל מקרקעי ישראל.

הקרקע המיועדת לפרוייקט הבנייה לזוגות צעירים שייכת למינהל מקרקעי ישראל והוחכרה לכפר בתיה השייכת לרשת החינוך אמי"ת. בעבר, בעת שכבר בתיה היה מוסד חקלאי, שימשה קרקע זו לחקלאות, אך ייעודה שונה למגורים. הטענה של כפר בתיה היא כי בעבר שטח הכפר היה למעלה מ 1,000 דונם כ 90% דונם מהם אדמות חקלאיות בחכירה מהמינהל. במהלך שני העשורים האחרונים עיריית רעננה משתלטת על קרקעות אלה וכעת העירייה מפירה התחייבות מפורשת שנתנו לכפר בתיה שתהליך זה ייפסק. כעת, טוענים אנשי כפר בתיה, בשל תוכנית הבנייה של נאות עוזי העירייה תיקח עוד 120 דונם מקרקעות הכפר.

מהעירייה נמסר לדתילי רעננה כי ההתדיינות בין הצדדים הועברה להליך של גישור ושהם מקווים שהנושא יפתר במהירות על מנת שהבנייה תתחיל במהירות האפשרית.

דובר רשת אמי"ת, שמואל קליין מסר לכתבתנו כי "רשת אמי"ת תומכת בהקמה של בניית דירות לזוגות צעירים בני העיר רעננה. מזה כשלוש שנים מנסה רשת אמי"ת לקדם תכנית מגורים אשר יזמה להקמת יחידות דיור למגורים על קרקעות בבעלותה הפרטית של הרשת, בסמוך לשכונת 'נאות עוזי'. במסגרת התכנית, רשת אמי"ת הציעה להעביר, ללא כל תמורה שהיא, קרקעות בבעלותה הפרטית לעיריית רעננה על מנת שישמשו לבנייתן של מאות יחידות דיור לזוגות צעירים תושבי העיר רעננה. יחד עם תמיכתה של רשת אמי"ת בבניית דיור בר השגה לזוגות צעירים תושבי רעננה, הרשת מחויבת לשמור על זכויותיה כלפי מינהל מקרקעי ישראל בכל הקשור לקרקעות שעובדו על ידה משך שנים ארוכות במתחם 'שכונת עוזי'. לשם כך, פנתה הרשת לבית המשפט שהעביר את העניין בימים אלה ובהסכמת הצדדים להליך של גישור".

דילוג לתוכן