Search

התפרסם מכרז שיפוץ מקווה הרצל.

מועצה הדתית רעננה יוצאת למכרז לשיפוץ מקווה הנשים הוותיק ברחוב הרצל. מדובר כרגע בשלב א' הכולל את אזור חדרי הכלות. מכרז פומבי יתפרסם בימים הקרובים כשהליך בחירת הקבלן המבצע וביצוע העבודות אמור להסתיים בתוך כחודשיים.

יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן: "עם כניסתי לתפקיד לפני כחמישה חודשים שמתי לי למטרה לשדרג את המבנה הישן של מקווה ברחוב הרצל לרמה הגבוהה ביותר האפשרית. יחד עם חברי למליאת המועצה הדתית ובמיוחד סגנית היו"ר אושרה קורן, הרמנו את הכפפה ובצענו מספר החלטות. הראשונה שבהם היא להקים ועדת המקוואות ולהעמיד בראשה את אושרה כעדות למידת החשיבות שאנו מעניקים לנושא זה. ההחלטה השנייה הייתה לחשוב בגדול. דהיינו – לא להתרכז רק במה שאנו יכולים לעשות עם התקציב הנוכחי שנמצא בידנו אלא לתכנן שיפוצים נרחבים של מבנה מקווה הנשים כולו ולאחר גמר התכנון להתחיל לבצע את השלב הראשון ואז לפנות לתורמים פוטנציאליים שיוכלו לראות במו עיניהם רמת הגימור הגבוהה שנעניק למקווה".

בחודשים המעטים שחלפו מאז שמונתה מליאת המועצה הדתית החדשה, הקימה המועצה הדתית ועדת מקווה שקיימה מספר רב של ישיבות, גיבשה מדיניות ובחנה מספר אופציות לביצוע. לאחר בחינה מדוקדקת של מספר משרדי אדריכלות נבחר אדריכל חגי יניב לתכנן ולהוביל את פרויקט שדרוג מקווה הרצל.

כאמור כרגע יתייחס המכרז רק לאזור חדרי הכלות. "אנחנו רוצים לתת לנשים הטובלות תחושה של ספא, תחושה שהמקום אליו הן מגיעות מכבד אותם" אומר פרידמן. החזון של פרידמן הוא לשדרג את המקווה לרמת הגימור שכיום נהוגה בספא ובבתי מלון. " אני רוצה להפוך את הטבילה במקווה מחובה הלכתית לחוויה נשית ובכך אולי גם להגדיל את מספר הנשים המבקרות במקוואות רעננה".

תורמים המעוניינים לתרום לביצוע שלב ב' של הפרויקט מתבקשים לפנות ללשכת יו"ר המועצה הדתית.

 

דילוג לתוכן