Search
מחקר קושר כושר קרדיו-נשימה נמוך בגיל ההתבגרות לסיכון מוגבר למחלות לב בגיל העמידה

התנהגות בישיבה ורמות פעילות נמוכות בילדות קשורות לעומס לב בגיל ההתבגרות

על פי מחקר פיני שנערך לאחרונה באוניברסיטת ג'יווסקילה, רמות גבוהות של התנהגות בישיבה וחוסר פעילות גופנית מילדות מאמצות את הלב בגיל ההתבגרות. עומס עבודה לבבי גבוה מנבא אי ספיקת לב ומחלות לב אחרות. לאור הממצאים, הגברת פעילות גופנית מתונה ונמרצת מילדות ואילך חשובה במיוחד במניעת מחלות לב.

במחקר שיתופי של הפקולטה למדעי הספורט באוניברסיטת ג'יווסקילה והמכון לביו-רפואה באוניברסיטת מזרח פינלנד, עקבו אחר התנהגות בישיבה ופעילות גופנית מילדות ועד גיל ההתבגרות במשך שמונה שנים. המחקר הראה שלמתבגרים שצברו רמות גבוהות של התנהגות בישיבה ורמות נמוכות של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת מילדות ואילך, היה עומס לב גבוה יותר בגיל ההתבגרות. עומס העבודה הלבבי היה גבוה במיוחד אצל מתבגרים שצברו רמות נמוכות של פעילות גופנית נמרצת.

בנוסף, רמות גבוהות של התנהגות בישיבה ורמות נמוכות של פעילות גופנית היו קשורות לאחוז שומן גבוה יותר בגוף. אחוז השומן בגוף הסביר חלקית את הקשר בין התנהגות בישיבה, פעילות גופנית ועומס עבודה לבבי. פעילות גופנית קלה לא הייתה קשורה לעומס עבודה לבבי.

התוצאות מדגישות את חשיבות הגברת הפעילות הגופנית, בעיקר פעילות מתונה ונמרצת, הפחתת התנהגות בישיבה ומניעת עודף משקל מילדות למניעת מחלות לב.

בני נוער מבלים תשע עד עשר שעות ביום בישיבה, ורק אחד מכל עשרה מתבגרים צבר 60 דקות של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת מדי יום. אלו נתונים מדאיגים".

ד"ר אירו האפלה, הפקולטה למדעי הספורט והבריאות, אוניברסיטת ג'יווסקילה

"רמות גבוהות של פעילות גופנית יומיומית מתונה עד נמרצת צריכות להיות חלק נורמלי בילדות ובגיל ההתבגרות שכן היא משפרת את בריאות הלב, אך גם את הרווחה הכללית", מדגישה העפלה.

המחקר מבוסס על המחקר המתמשך של פעילות גופנית ותזונה בילדים (PANIC) שנערך במכון לביו-רפואה באוניברסיטת מזרח פינלנד. התנהגות בישיבה ורמות פעילות גופנית היו במעקב במשך שמונה שנים מילדות ועד גיל ההתבגרות ב-153 מתבגרים. תפקוד הלב והמתח נמדדו בגיל ההתבגרות. המחקר פורסם ב- כתב העת של איגוד הלב האמריקאי.

דילוג לתוכן