Search

התחדשות עירונית בשיתוף הציבור יוצאת לדרך ברעננה

עיריית רעננה ו'מרחב' (התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל) יוצאות לדרך בפרויקט שיתוף ציבור לגיבוש תוכנית להתחדשות מרכז העיר רעננה, במטרה לפתח ולמצב את הרחוב הראשי, אחוזה ומרכז העיר בכללותו כמקום המרכזי והעיקרי לפעילות פנאי ומסחר, על בסיס מחשבה ועבודה משותפת עם בעלי עניין, תושבים צעירים וותיקים ונציגי העירייה.

אל המפגש ההיכרות הראשון שיתקיים מחר, יום ג', 29.1.12 הוזמנו בעלי נכסים לאורך אחוזה, אנשי עסקים ונציגי קהילה נוספים, ובמהלכו תוצג מטרת העבודה המשותפת וחשיבות המעורבות של הציבור בה. בחודש הבא, יתקיימו מספר מפגשים אליהם מוזמן הקהל הרחב לצורך חשיבה משותפת וגיבוש התוכנית להתחדשות מרכז רעננה.

המפגשים יתקיימו בימים שני-חמישי בין התאריכים 11.2.13 – 14.2.13 בגלריה העירונית בבית 'יד לבנים' בין השעות 19:00 – 21:30.

בפעילות מוזמנים לקחת חלק בעלי עניין שונים: תושבי רעננה ודיירי מרכז העיר, צעירים וותיקים, יזמים, בעלי עסקים ובעלי נכסים באזור. במסגרת המפגשים יתקיימו דיונים בקבוצות עבודה, בהנחיה ובליווי מקצועי של נציגי 'מרחב', כאשר בסוף התהליך תגבש 'מרחב' תוכנית פעולה וכלים שיוצגו בפני הנהלת העיר.

ההתחדשות העירונית תתבסס על העקרונות התכנוניים, כפי שנוסחו בתוכנית המתאר העירונית אשר נמצאת בימים אלה בוועדה המחוזית לפני דיון להפקדה. התוכנית קובעת כלים לפיתוח מרכז העיר, בדגש על שימושי קרקע, שילוב של מסחר, משרדים ומגורים, שימור מבנים היסטוריים בהתאם לתוכנית השימור העירונית ונפחי בנייה לרבות אחוזי בנייה ומספר קומות.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "אנו מאמינים בעבודה וחשיבה משותפת במטרה לממש עד תום את הפוטנציאל הגלום במרכז העיר ולמצב אותו כמקור המרכזי להזדמנויות חברתיות, עסקיות ותרבותיות". סגנית ראש העיר, מלי פולישוק-בלוך, יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית של החברה לפיתוח רעננה ומי שמובילה את הפרויקט: "מרכז רעננה הוא הלב הפועם של העיר ועלינו החובה לשמר ולפתח אותו כמקום תוסס ופעיל בו יש מקום לצעירים ולוותיקים, לדיירים ולעסקים. התחדשות עירונית שאנו מובילים תוסיף לפתח את המרכז כמקור לבילוי ולתעסוקה השומר גם על איכות החיים של תושביו. כבת רעננה, אני שמחה להוביל את הליך ההתחדשות העירונית וקוראת לכל בעלי העניין להיות שותפים לתוכניות וליישומן"

מספר המקומות מוגבל ומותנה ברישום מראש לרישום ופרטים נוספים:

רואי דינוביץ ראש מנהלת פארק מסחר ותעשייה, 09-7400270

כתובת מייל: roeed@raanana.muni.il

מלי פולישוק-בלוך סגנית ראש העיר 09-7400270/ 052-3436224

כתובת מייל: melbp@bezeqint.net

 

דילוג לתוכן