לישיבת ההסדר אמי”ת “אורות שאול” בכפר בתיה הגיע אורח יוצא דופן – שר האנרגיה יובל שטיינץ. הביקור נערך במסגרת בית מדרש ציבורי המתקיים בישיבה מדי יום שישי, בו נידונות סוגיות ציבוריות שונות והשקתן לעולם התורה. זאת לאחר מכתב פומבי שפירסם ראש הישיבה, הרב יובל שרלו תוך התנגדות למתווה הגז והרצאה של הכלכלן ארז צדוק המתנגד למתווה הגז בפני התלמידים. השר שטייניץ ששמע על כך, ביקש לקבל אף הוא את הבמה להסביר את עמדתו בבית המדרש הציבורי ולהגן על מתווה הגז על פי ראותו.

התלמידים הציבו בפני השר שטייניץ שאלות נוקבות בנוגע לכדאיות הכלכלית והחברתית של מתווה הגז. השר ענה על פי תפישתו את הנושא והוסיף: “התקיפו אותי בשל מתווה הגז משני הצדדים – מצד הטייקונים כשהעליתי את המסים שלהם בתור שר אוצר, ומצד מתנגדי המתווה בתור שר האנרגיה. אבל אני לא מתכוון להיכנע. זה לא ויכוח – זוהי הפחדה”.

הרב שרלו הודה לשר על הקדשת הזמן להסביר את הנושא בפני התלמידים: “אני מאמין כי על מנת לברר נושא חברתי, כלכלי או תורני לעומקו יש להאזין היטב לכל הקולות המושמעים בנושא ולא להסתפק בתמונה חד מימדית”.