Search

השר אורי אורבך מבקר ברעננה.

השר אורי אורבך העומד בראש המשרד לאזרחים ותיקים נענה להזמנת ראש העיר ויכבד בנוכחותו את טקס הכרזת רעננה כ "עיר לומדת בישראל". השר שנכנס לתפקידו עם הקמת הממשלה לפני כחודש רואה חשיבות רבה בפרוייקט, במיוחד בהיבטים המתייחסים לאוכלוסיה המבוגרת שתחת אחריותו.

האירוע יתקיים ביום חמישי ט"ו אייר, ה 25.4.13 בבית יד לבנים ובו תוענק לרעננה מעמד של "עיר לומדת בישראל". פרוייקט "עיר לומדת" הוא פרי יוזמה של האיחוד האירופי שבחרה במדינת ישראל כמובילת הפרוייקט במזרח התיכון. התוכנית מתקיימית בשיתוף ובחסות מרכז השלטון המקומי בישראל וההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.

פרוייקט "עיר לומדת" מכיר בכך שלרשות המקומית יש תפקיד משמעותי בהטמעת התפיסה של "למידה לחיים". לעיר, כישות גיאוגרפית, יש אפשרות לגייס ולרתום את כל המשאבים בכל המגזרים שבה, לשם פיתוח הפוטנציאל האישי, ועל ידי כך להוביל לצמיחה.

העיר הלומדת מחויבת להתמסר לשינוי החברתי, הכלכלי, הסביבתי והטכנולוגי על ידי כך שהיא מאפשרת "למידה לכל", מתוך הבנת הצרכים של אזרחיה השונים, על ידי רתימת המשאבים הקיימים ברשות, כגון: ידע, רשתות חברתיות, נכסים סביבתיים ונכסים פיננסים, כדי לאפשר לכולם פיתוח ידע, מיומנות, ערכים, גמישות והסתגלות, וכתוצאה מכך – גם הגברת היכולת לקיימות.

ד"ר אורנה מגר, מפתחת מודל "עיר לומדת" בישראל: " העיר הלומדת מחויבת להתמסר לשינוי החברתי, הכלכלי, הסביבתי והטכנולוגי ע"י כך שהיא מאפשרת "למידה לכל", מתוך הבנת הצרכים של אזרחיה השונים.היא מגיבה לאתגרים של הגלובליזציה ע"י חיפוש דרכים להעשרת הפוטנציאל האנושי בתוכה, ע"י רתימת המשאבים הקיימים בה, כמו: ידע, רשתות חברתיות, נכנסים סביבתיים ונכסים פיננסים, כדי לאפשר לכולם פיתוח ידע, מיומנות, ערכים, גמישות והסתגלות, וכתוצאה מכך- גם הגברת היכולת לקיימות".

הרצון להיות "עיר לומדת" נובע מהצורך להתמודד עם השינויים המהירים בעולמנו, עם אתגרי הגלובליזציה: התפתחות הטכנולוגיה, מהירות המידע, התפתחות כלכלית ותעשייתית ושינויים בדפוסי התעסוקה, שינויים דמוגראפיים, פערים חברתיים ועלייה באבטלה.

כאמור האירוע יתקיים במעמד השר אורי אורבך בביקורו הרישמי הראשון ברעננה במסגרת תפקידו.

דילוג לתוכן