Search

השקת ספר של שר' אמיר משיח "הלכה בתמורות הזמן"

השקת ספרו של דר' אמיר משיח "הלכה בתמורות הזמן" תתקיים בבית כנסת "היכל בנימין", רח קצין רעננה, ב14/8 בשעה 19:20 בהנחיית הרב דר' חיים שיין- הציבור הרחב מוזמן.

בתכנית:

תפילת מנחה וקבלת פנים.

מאיר קצין- דברי פתיחה

הרב נריה גוטל-נשיא מכללת אורות ישראל בנושא:"הגרש"ן אוירבך, ראש ישבה או פוסק."

הרב שבתי רפפורט- ראשהמכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן בנושא: "האם מותר לפתוח ספר בשבת"

הרב אהרון גולדברג, נכדו של הגרש"ו אוירבך- במחיצתו של סבא ז"ל

הרב דר'אמיר משיח מחבר הספר

תודות

ערבית

 

דילוג לתוכן