ביום שני הקרוב, י”ג בשבט, 2/2 בשעה 9:00 בבוקר תעביר ד”ר אביגיל רוק שיעור לקראת ט”ו בשבט בנושא: “אשקוד עליהם לבנות ולנטוע” – השקד בספר ירמיהו.

בית כנסת עדת בני ישראל, רח’ אברבנאל 7, ברעננה.

הכניסה חפשית.