Search

השיטור הקהילתי לוקח לידיו את חקירת מעשי הנוכלות נגד גבאי בתי הכנסת בעיר.

גל מעשי הנוכלות כלפי גבאי בתי הכנסת ברעננה הוליד מספר תלונות במשטרה. בעקבות פניה של ראש העיר נחום חופרי, הוציא מפקד משטרת כפר סבא שי אזולאי הנחיה לשיטור הקהילתי ברעננה לקחת אחריות לחקירה.

כצעד ראשון כינס סגן ראש העיר אריה פרידמן בלישכתו את יוני רוזנפלד מפקד השיטור הקהילתי רעננה דרום וארבעה גבאים מבתי הכנסת השונים בעיר שנפלו קורבן לנסיונות ההונאה שאף הצליחו בחלקן .

רוזנפלד הדגיש כי הוא נותן עדיפות לחקירת האירוע וזאת על מנת ללמוד את שיטת הנוכל כדי לתפוס אותו אך גם כדי להזהיר את באי בתי הכנסת שלא יפלו ברשתו. הוא הדגיש כי יפנה למחלק ההונאות בכל נקודות המשטרה במחוז תל אביב והמרכז לבדוק אם ישנם תיקים פתוחים דומים ואם יש להם מידע שיכול להוביל ללכידת הנוכל.

לאחר גביית עדויות מהגבאים ביקש מהם מפקד השיטור העירוני רעננה דרום להביא לידיעת כל גבאי בית הכנסת כי ניתן לפנות אליו בכל מקרה בהם חושדים באדם הפונה אליהם והוא יוכל בשניות לבדוק אותו במחשב המשטרתי . נקודת השיטור הקהילתי רעננה דרום ממוקמת בתיכון אוסטרובסקי או בטלפון; יוני רוזנפלד 052-6276753.

במהלך הערב קיבל סגן ראש העיר אריה פרידמן דיווח ממתפלל בבית כנסת "יבנה", אהרן רייכבך, שקיבל טלפון מהנוכל שהתחזה לבנו של מתפלל אחר בקהילה היושב לידו בבית הכנסת. מתברר כי הפעם הנוכל לא עשה את עבודת ההכנה כמו שצריך מאחר ולאדם זה אין בנים כי אם רק בנות… רייכבך הבין מיד שמדובר בנוכל עליו קרא באמצעי התקשורת והחל לחקור את הנוכל בטלפון שמהר מאוד עבר מנסיון לברר את מספר החשבון הדולרי שלו לשפת רחוב מזוהמת כשהנוכל מתוסכל מחוסר ההצלחה שלו.

בסיום הפגישה העלה רוזנפלד את בעית אבטחת בתי הכנסת. נכון הוא שאנו דואגים לאבטחה בימים נוראים אך האמת היא שלאורך כל השנה ישנם איומי פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) לגבי פגיעה בבתי הכנסת. בתגובה הציע פרידמן שכל קהילה תמנה את אחד מהמתפללים הנושא נשק ברשיון שיהווה איש קשר בין בית הכנסת לשיטור הקהילתי כך שמצד אחד לקהילה יהיה קשר ישיר עם המשטרה בעת הצורך ולמשטרה יהיה האמצעי להעביר את המסרים שלה לקהילות.סוכם כי סגן ראש העיר יעביר הצעה זו ל קהילות בתי הכנסת בעיר.

 

דילוג לתוכן