Search

הרשימה הדתית מורידה את הכפפות.

חברי הרשימה הדתית המאוחדת מקיימים לאחרונה דיונים רבים לאור הערכתם כי בחודשים האחרונים חל שינוי במערכת הפוליטית ברעננה המשליך על האווירה הציבורית בעיר. ראשי הסיעה מסרו לדתילי-רעננה כי לתחושתם סיעת מרצ החליטה ל"שבור את הכלים" – יתכן שעד לכדי יציאה משורות הקואליציה וזאת כהכנה לקראת מערכת הבחירות המוניצפאליות הבאות.

"בדרך כלל העיר נכנסת לקלחת בחירות בארבעת החודשים שלפני הבחירות, מקסימום שישה. התנהגות חברי סיעת מרצ בחודשים האחרונים מאותתת לנו שלמרות שנותרו למעלה משנה ורבע עד לבחירות המוניציפליות הבאות, החלה מרצ את הכנותיה למערכת הבחירות, מקצינה את עמדותיה ופועלת כנגד ההסכם הקואליציוני עליו היא חתומה".

כזכור ההסכם הקואליציוני כולל סעיף המגדיר במפורש כי "העירייה תשמור על הסטטוס קוו הקיים". התנהגותם של נציגי מרצ בחודשים האחרונים משאירה את הרושם שאינם זוכרים כי הם חתומים על ההסכם הקואליציוני.

בעקבות הנסיון הכושל של יו"ר ועדת התחבורה, שי אבן, חבר מועצת העיר מטעם מרצ, שניסה להעביר החלטה על קיום תחבורה ציבורית בשבת כשכל חברי הועדה מצביעים נגדו, ולאור הקמפיין שמרצ מנהלת לטובת מצעד הגאווה שהתכווץ למימדים של התכנסות זוטא, יצאו חברי הרשימה הדתית המאוחדת בקול קורא לציבור הדתי ובו התייחסו לשני הנושאים הנמצאים בכותרות:

קול קורא לציבור הדתי ברעננה

לאחרונה אנו עדים לפעילות פרובוקטיבית שמטרתה לחבל במערכת היחסים הטובה ששוררת בין הציבור החילוני לציבור הדתי בעיר.

תחבורה ציבורית בשבת – הסטטוס קוו שהינו בבסיס ההסכם הקואליציוני עליו חתומות כל הסיעות החברות בקואליציה העירונית, ובתוכן מרצ, כולל סגירת עסקים בשבת ושתחבורה ציבורית בשבת לא תתקיים. כך אכן היה בפועל במשך כל שנות קיומה של העיר.

הפעילות מאחורי הקלעים שנקטנו בה נגד הניסיון של שי אבן ממרצ להעביר החלטה על קיום תחבורה ציבורית בשבת זכתה להצלחה מרובה עד כדי כך שכל חברי הועדה כמו גם רוב מוחלט של חברי מועצת העיר, דתיים ושאינם דתיים, התנגדו להצעתו והוא נותר בדעת יחיד. ללא ספק גם לכם היה חלק לא מבוטל בהצלחה להוריד את הנושא מסדר היום בתמיכה ובעידוד שקיבלנו מכם.

מצעד הגאווה – אנו מכירים בזכויות שוויוניות המגיעות לכל אחד בחברה ובזכות להפגין. יחד עם זאת, הבענו את התנגדותנו למצעד הגאווה המתוכנן בעיר שנועד בעיקרו לצורך הפגנה והחצנה בנושא שראוי לצנעת הפרט ופוגע ברגשות של רוב הציבור – ובמיוחד ילדים וצעירים. פעילותנו נשאה פרי ומצעד גאווה לא יתקיים.

אנו קוראים לכל הנוגעים בדבר למנוע גם את ההפגנה המיותרת במרכז העיר שעלולה להביא להסלמה ביחסים הסובלניים בעיר שהיו עד כה. לדאבוננו משטרת ישראל, עימה עמדנו בקשרת הבהירה שאין בסמכותה למנוע התקהלות מעין זו לאחר פסיקת בית המשפט בסוגיה זו.

על אף הכאב המשותף לנו ולציבור רחב בעיר, למיטב הבנתנו הדרך הנכונה היא להימנע מחיכוך ועימות ולגלות אחריות לחיים המשותפים שכה יקרים לכולנו ולצערנו יתכן ואינם מספיק חשובים לחברי סיעת מרצ.

חברי הרשימה הדתית המאוחדת

יואל עזרזר,  אריה פרידמן,  דרורה כהן,  הרב שמואל וייס.

 

דילוג לתוכן