Search

הרצאה בנושא: מנהגי ליל הסדר בקהילות ישראל.

רגע אחרי פורים ולפני שניכנס ל"עבדות" פסח"

סניף קולך השרון

מתכבד להזמינכן/ם (נשים וגברים) להרצאה של

גב' אסתר שקלים חוקרת קהילות ישראל, אוצרת אמנות יהודית ומשוררת

בנושא: "מנהגי ליל הסדר בקהילות ישראל ומקורותיהם"

מדוע לרבות מעדות המזרח לא היתה כוס של אליהו הנביא? לאיזו קהילה היתה כוס של פרעה, ומי המציא את כוס מרים? באיזו עֵדה נהגו ללבוש בגדים מרופטים בליל הסדר? באיזו קהילה מציינים את עשר המכות של הגברים? מדוע נוהגים יהודי פרס להצליף זה בזה בבצלים ירוקים בעת אמירת "דיינו"? באיזו עדה לא ערכו את ליל הסדר ולא קראו את ההגדה?

ביום ראשון, י"ז אדר תשע"ה (8 מרץ, 2015)

בבית משפחת פרנק רחוב רבוצקי 71 רעננה (פינת השקמה 1)

התכנסות בשעה 20:00 תחילת הרצאה בשעה 20:30

נשמח לראותכן/ם

השתתפות של 25 ₪ לכסוי ההוצאות תתקבל בברכה

לפרטים נוספים: טליה וויאקובסקי 054-6663052

 

דילוג לתוכן