Search

הרחצה הנפרדת – סיור ראש המועצה הדתית בבריכה העירונית.

לקראת עונת הרחצה שנפתחה בימים אלה, נפגש יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן עם מנהלי הבריכה העירונית וזאת על מנת להסדיר את ההתנהלות התקינה בהפעלת הבריכה בימים בהם קיימת שחיה נפרדת.

פרידמן: "מצאתי כי מנהלי הבריכה העירונית מוכנים לקבל כל הערה ובקשה מצד ציבור הבאים לשחייה נפרדת וכי קיים רצון לשיתוף פעולה מלא. יש לציין כי לא נגעתי בנושא הוספת ימים ושעות לשחייה נפרדת והפניתי את הפונים אלי בנושא זה לגורמים העירוניים והנציגים הפוליטיים הרלוונטים".

כבר לקראת הפגישה עם יו"ר המועצה הדתית חידשה הבריכה העירונית את כל הוילונות שמאפשרים את חיפוי קירות הזכוכית של הבריכות. הוילונות, שבמהלך השנים התבלו ונמצאו בלתי תקינים, הוחלפו בחדשים וסוכם כי תתקיים הקפדה על יישום ההוראה לסגירת הוילונות בשעות הרחיצה הנפרדת.

יו"ר המועצה ביקש כי יתאימו את תאי השירותים גם לשימוש כמלתחה אישית להחלפת בגדים וזאת על ידי התקנת מתלים וקולבים שיקלו על החלפת הבגדים בתא הצר.

נושא שנוסף שהעלה פרידמן הוא המצאות גברים בתפקידים שונים בזמן שחיית הנשים. סוכם כי תתקיים הקפדה על כך שנותני שירותים חיצוניים יסיימו את פעילותם לפני תחילת שעת הרחצה. דגש נוסף יינתן לחדר הכושר והקיוסק שם ישובצו, ככל האפשר, נשים כמדריכות כושר וקופאיות בשעות רחיצת הנשים בבריכה המקורה הגדולה. כמו כן ינסו מנהלי הבריכה לשבץ בשעות אלה רק נשים בתפקיד המציל אולם מתברר כי הם מתקשים לגייס מצילות ומגישות עזרה ראשונה למרות מאמצים רבים שהם משקיעים בחיפוש אחר עובדות לתפקידים אלה.

לא נמצא פתרון לאחראי חדר מכונות המחויב לפי התקנות לפקוד את חדר המכונות מספר פעמים בשעה ועל הנשים המגיעות לרחצה הנפרדת לקחת זאת בחשבון.

עוד סוכם בפגישה כי הבקרית היושבת בכניסה תהיה אחראית מטעם הבריכה ותדאג למניעת כניסת גברים למתחם ותהווה גורם שנשים יוכלו לפנות אליה בנושאים הקשורים לרחצה הנפרדת.

נושא נוסף שבדק יו"ר המועצה הדתית הוא נושא עלות הכרטיס בשל תלונות שקיבל על כך שהמחיר היחסי גבוה יותר ממחיר כניסה רגיל. מתברר כי מחיר כרטיס לשעות הרחצה הנפרדת הוא זול ב 10 שקל למבוגר ו 5 שקל לילד לעומת מחיר כניסה בשעות אחרות. לרוכשי כרטיסיה ההנחה אף גדולה יותר.

יו"ר המועצה הדתית: "אני קורא לנשים בעלות תעודת מציל או מגישת עזרה ראשונה לפנות למשרדי הבריכה העירונית ולהציע עצמן כעובדות בתפקידים אלו. כל עוד לא יועסקו מספיק נשים כמצילות, יאלצו מנהלי הבריכה לשבץ מצילים ומגישי עזרה ראשונה גברים מתוך גישה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

 

דילוג לתוכן