הסדרי חניית האקספרס שנוסו בהצלחה ברחובות קלאוזנר והחרושת, מיושמים כעת גם לרחוב הנגב. מדובר בחניה קצרת מועד למשך זמן של עד שעה. בקרוב יורחב הסדר זה גם למפרץ החניה ברחוב אחוזה שבסמוך לבנק הפועלים.


עיריית רעננה מרחיבה את הסדרי חניות האקספרס בעיר. לאור הצלחת הסדרי חניות האקספרס עמם יצאה העירייה במהלך השנה האחרונה, במסגרתם מתאפשרת חניה לזמן מוגבל לכלל האוכלוסייה ברחובות קלאוזנר והחרושת, מודיעה עיריית רעננה על הרחבת מתכונת חניה זו גם לרחוב הנגב ובעתיד הקרוב  למפרץ החניה שברחוב אחוזה – הסמוך לבנק הפועלים.

הרחבת הסדרי חניית האקספרס בעיר ממשיכה את המגמה הרווחת בעיר של היענות לצורכי המסחר והעסקים בה, במקומות בהם נדרשת חניה קצרת מועד בסמוך לבתי העסק השונים, כמענה לרחשי הציבור כמו גם למגזר העסקי. כפי שמלמד הניסיון במקומות נוספים בעיר בהם מיושמת חניית האקספרס, מאפשרת מתכונת חניה זו  צירי תנועה פתוחים, מונעת  היווצרות פקקי תנועה ומסייעת לשמור על הסדר הציבורי כמו גם מתן מענה לציבור לחניה קצרה ואפשרות לכניסה ויציאה מהירה של רכבים ולצורכי פריקה וטעינה של בתי העסק באזור.

במסגרת הסדרי החניה החדשים – הורחבה השבוע חניית אקספרס בצדו הדרומי של רחוב – וסימון אפור על שפת המדרכה כבר מחליף את הסימון הכחול לבן – ומאפשר חניה לכלל הציבור למשך שעה.  לנוחות הציבור הוצב במקום שילוט בעברית ובאנגלית, המעיד על הסדרי החניה החדשים.  כמו כן, בעתיד הקרוב, תורחב חניית האקספרס גם לרחוב אחוזה מול בנק הפועלים ושילוט ליידוע הציבור יוצב בהתאם. אכיפת החניה ברחובות אלו תתבצע באמצעות מצלמות.