Search

הרב יובל שרלו: "החלטת המדינה להסדיר את נושא הפונדקאות – בעייתית"

פורסם בדתילי ישראל.

בכנס באר שבע לשלום הילד, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אמר הרב שרלו כי כל ניסיון להגן על הפונדקאות פוגע בזכויות אחרות של האישה, מעלה את מחיר הפונדקאות והופך את פתרון הפונדקאות לעשירים בלבד. הסופרת עירית לינור, שהשתתפה בפאנל זה, תקפה את מוסד הפונדקאות וטענה כי הפונדקאות מתאימה לתקופה של שפחות, ולא לתקופה בה אנו חיים היום. לינור התייחסה לרצונם של זוגות חד-מיניים להביא ילדים לעולם בדרך זו: "זוגות חד מיניים, בטענה של אי שוויון מבקשים הסדרה של חוק הפונדקאות. כשגבר וגבר לא יכולים להתרבות – אין פה חוסר שוויון, זה חוסר שוויון שהטבע יצר. התפתח פה אתוס שכל האמצעים כשרים בשביל לקנות ולייצר ילד".

הרב אודי רט, ממכון פוע"ה, הסכים עם הדברים והוסיף: "שכחנו מאיפה הגענו. פונדקאות היא פתרון קצה למי שמבחינה רפואית לא יכולים ללדת ילדים, לא שוק פראי, אלא לאפשר מזור במקרי קיצון". ד"ר יחזקאל מרגלית: "הגיעה העת להסדיר בחקיקה ראשית את כלל קביעת ההורות, האבהות והאימהות, במופעים השונים של פונדקאות, תרומת זרע, תרומת ביצית ויפה שעה אחת קודם".

דילוג לתוכן