פורסם ב “דתילי-ישראל”.

הצעת החוק של מפלגת ”ישראל ביתנו” שעברה בועדת השרים לענייני חקיקה ומבקשת לקבוע כי יום העצמאות ייחגג תמיד ביום חמישי בשבוע בו חל ה’ באייר מעוררת כעס בציבור הדתי.

במכתב ששלח לרבני נשיאי וגבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות היהודיות בתפוצות מבקש אליעזר שפר יו”ר איחוד בתי הכנסת בישראל והפורום האורתודוקסי העולמי לשמוע את דעתם של המנהיגים הרוחניים בנושא.יצויין כי שפר הציע את עזרתו לרב גיסר בקידום עמדתו בקרב יהדות התפוצות.

למכתבו צרף שפר את חוות דעתו של הרב אבי גיסר רב היישוב עפרה ויו”ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי בישראל, הקורא לשרים ולחברי הכנסת בישראל להימנע מחקיקה המאפשרת לקבוע את חג העצמאות בתאריך שלא חל ביום ה’ באייר עפ”י הלוח העברי הוא יום ההכרזה ההיסטורי על הקמתה של מדינת ישראל בארץ ישראל.

במכתבו אומר הרב גיסר כי לדעתו יש לקום ולהתנגד בתוקף להצעה זו מכמה טעמים: 1.יש כאן עקירה קבועה של היום הגדול יום ה’ באייר ממקומו. זו למעשה פעם ראשונה שעוקרים מועד מן הלוח העברי ומן הניידות המתחייבת על פי לוח זה ויוצרים מציאות זרה. 2.כל שינויי המועד שחלו עד היום נבעו מקדושת השבת. כך יכולנו להזדהות ולהסביר כל שינוי כזה.הקביעה ליום ה’ מבטלת את ההתייחסות המתמדת לקדושת השבת .אף שזו גרמה לכך. 3.למעשה יש כאן אימוץ לא ראוי של “מנהג” אמריקאי של הצמדת כל יום שבתון לסוף שבוע כדי ליצור סוף שבוע ארוך. לענ”ד יש בזה משום “בחוקותיהם”. 4.מצב זה אף יגרום באופן קבוע לביטולו של יום הלימודים ביום ששי. 5.לעניין התפילות ויום ההלל : אנו נעמוד בפני פולמוס חדש שיחליש את עמדת ההלכה ביחס ליום העצמאות. תהיה כאן למעשה עקירה של מסורת התפילה של יום ה’ אייר ממקומה. החלטה להפריד בין יום השבתון ליום התפילה תביא למצב שבו נאמר הלל ביום הזכרון כשיחול ה’ באייר ביום רביעי ועוד כיו”ב תקלות וכדי בזיון וקצף. 6.זהו חלק מתהליך מודע או לא מודע להחליף מועד יהודי במועד אזרחי. זה מנוגד לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית !!!

בעקבות דבריו של הרב גיסר הוחלט באיחוד בתי הכנסת לסייע ליוזמה של הרב גם בפועל ולהקים מטה לנושא אותו ירכז הרב חיים צבי וסרמן, נשיא מועצת רבני “ישראל הצעיר”.

יצויין כי גם בארגון הרבנים “בית הלל” יצאו חוצץ נגד הצעת החוק וטענו כי היוזמה עלולה ליצור פילוג בין חלקי העם, מאחר ו”הדתיים יציינו אותו (את יון העצמאות, ל.ב) בהלל והודאה בתאריכים האורגינליים ואילו המגזר הכללי יחגוג אותו ביום אחר”. עוד טענו ב”בית הלל”, כי ניתוק החג האזרחי מהחג הדתי יגרום לראשון להיעלם ממפת ההיסטוריה. “רק חיבור של חג העצמאות האזרחי עם החג הדתי תשאיר אותו נצחי”.