תאריכי הקורס – תשע”ז

ימי רביעי בבוקר בשעה 9:00

16/11 עמוס – הנביא החברתי מיהודה שהיכה בשבט פיו את תושבי ממלכת ישראל

14/12 הושע – הנביא האוהב שצמח בתוך מלכת ישראל המדורדרת

18/1 מיכה – הנביא שפעל לצד ישעיהו ועורר את העם למיגור ממלכת אשור

22/2 צפניה – המורה המעורר את יאשיהו מלך יהודה

22/3 נחום – ספר נביא המסתיר בתוכו את הדרמה הגדולה המתרחשת ביהודה בזמן עליית בבל

26/4 חבקוק – הנביא שמלמד את סוד התקווה וסוד הצפייה

17/5 עובדיה – נבואת נקמה כנגד השכנים שחגגו עם חורבנה של ירושלים

21/6 יואל – “שאוג ישאג על נוהו”: יום ה’ בנבואת יואל

פתוח לגברים ולנשים!

עלות: 280 ₪ לכל הסדרה; 40 ₪ למפגש בודד.