Search

הקפות שניות נוספות בבית חולים לווינשטיין

הקפות שניות בבית חולים לוינשטיין.

מורי ,תלמידי ובוגרי בית הספר המדעי כפר בתיה,

בית החולים לוינשטיין מזמין את תלמידי בית הספר המדעי לשמוח עם החולים בהקפות שניות במוצאי שמחת התורה תשע"ג.

מיותר לציין את המצווה הגדולה ואת השמחה שהמעשה יגרום לחולים.

מתכנסים בשעה 19:15 ברחבת בית החולים להרקדה שמחה.

דילוג לתוכן