Search

הקב"ט העירוני בבקשה להורי חניכי בני עקיבא: ונשמרתם לנפשותיכם- איספו את ילדכם מהסניף בצורה בטיחותית!

השבוע נפגשו יו"ר פורום ההורים של בני עיקבא, אסתי פרידמן והקומונרית, רננה פריד עם משה פישמן, הקב"ט העירוני- לגבי בעיית בטיחות בדרכים של החניכים בסניף בני עקיבא.

הבעיה שעל הפרק הינה איסוף והורדת חניכי בני עקיבא בסניף בימי הפעולות. משה פישמן, הקב"ט, הסב את תשומת הלב כי קיימת סכנה ממשית בהורדת החניכים על ידי ההורים החונים בחניות כפולות, והאוספים את הילדים בצורה שאינה בטיחותית. כמו כן, ביקש משה שתתקיים פעילות ויועברו שיחות על ידי המדריכים לחניכים הקטנים במיוחד לגבי הריצה לכביש וחצייתו בצורה הנכונה. מדובר בעיקר במעברי החציה שליד הכיכר הצמודה לסניף בני עקיבא.

סוכם כי במוצאי שבת יהיו חניכים בוגרים שיעזרו בכיוון הרכבים מעבר לכיכר כדי למנוע חניות כפולות- שימו לב הם ילבשו אפודים זוהרים, אנא הקשיבו לבקשתם. כמו כן יועבר מכתב להורים העוסק בנושא ומסביר את הבעייתיות ומבקש לדאוג לבטיחות החניכים, וכן שיחות עם החניכים לגבי חציית הכביש בצורה מאורגנת ומסודרת.

משה פישמן הקב"ט העירוני מבקש שנפעל על פי ההוראות הבאות: אבקש את עזרתכם בהעברת מסר לילדיכם בנושאים הבאים :

1. חציית כביש במעבר חצייה בלבד.

2. מיד בתום חציית הכביש יש לעלות על המדרכה ולא להישאר על הכביש.

3. ניתן לשחק על המדרכה בלבד. אין לרוץ לכיוון הכביש בשום אופן. מכם ההורים , אבקש בהגיעכם לאסוף את ילדיכם , לא לחנות בחנייה כפולה ולחסום את התנועה. נא להמשיך ולפנות פניית פרסה בכיכר (בן גוריון – הרצוג) ולהמתין בצידו השני של הרחוב.

"ונשמרתם לנפשותיכם מאד"

 

דילוג לתוכן