Search

"הציונות – מחזון למציאות" קונגרס עירוני מס' 13 של צמרת ברעננה.

למעלה מ 200 בני נוער נציגי כל החטיבות והתיכונים ברעננה נטלו חלק בקונגרס עירוני שנתי מס' 13 של "צמרת" – ארגון הנוער של המועצה הציונית בישראל, הפועל במסגרת האגף לחינוך משלים, במינהל חינוך בלתי פורמלי עיריית רעננה, בשיתוף עם ההסתדרות הציונית.

מטרת צמרת ליצור מודעות בקרב הילדים והנוער לערכים ציוניים, תוך הפעלתם בפעילויות התנדבותיות, כגון: קליטת עליה, פיתוח מנהיגות חברתית, חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות ועוד. הקונגרס העירוני התקיים באשכול פיס למדע ואומנויות, במעמד ראש העיר מר נחום חופרי שציין את האתגרים העומדים בפני הנוער לשם הגשמת חזון הציונות. מר אריה פרידמן סגן ראש העיר וממונה על החינוך הבלתי פורמלי אמר כי חברי צמרת הפועלים למען ערכים ציוניים, דואגים בהווה למען עתידה של החברה הישראלית. מר אברהם דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מר רפי דהן מנהל מינהל חברה ונוער משרד החינוך, מר דרור מורג יו"ר המועצה הציונית בישראל, ותגל קומי יו"ר ארצית של ארגון צמרת לשעבר שסיפרה על מימוש חזון צמרת.

להקת "פניני השרון" הלהקה הייצוגית חינוך משלים 2010 פתחה בשירים "מגילת העצמאות" ו "שיעור מולדת", בניהולו המוסיקלי של אורי קריב. להקת "רעננה דאנס" רקדה לצלילי השיר "לעוף", כוריאוגרפיה פמלה קוגן. מר איטו אבירם, סופר עיתונאי ויוזם "כתיבה רעננה", הרצה בנושא: "הספרים – ציוני הדרך בעשייה הציונית". חברי צמרת הנחו סדנאות לבני הנוער בנושאים: מקומו של הנוער בעשייה הציונית, חשיבות השפה העברית, מנהיגות ירוקה כערך ציוני, התנדבות, צדק חברתי ותרומה לקהילה, ישראל כבית ליהודי העולם – קליטת עליה, התיישבות בנגב ובגליל, גיוס לצה"ל ושירות לאומי – כשליחות ציונית.

המשתתפים התכנסו במליאה לסיכום הפעילות ויצאו בקריאה לבני הנוער להירתם למשימות חינוכיות וערכיות, לתרום לקהילה ולהגביר את הסובלנות. האירוע הסתיים בשירת התקווה. משתתפי הקונגרס מוזמנים ליטול חלק בפעילויות צמרת במרכז הקליטה וברחביי העיר ולייצגו את רעננה בקונגרס הציוני הארצי של הנוער בישראל.

 

דילוג לתוכן