שבט הראל פתח את שנת הפעילות כבר בתחילת תשע”ו, אך הטקס הרשמי נדחה מעט והתקיים ביום שלישי, י”ט כסלו, 1.12.15 בתיכון אמי”ת רננים. במעמד סגן ראש העיר חיים גולדמן, יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן, מנהלת חטיבת הביניים אסתי פרידמן, מרכז עדת הצופים, נציגים מהנהגת שרון דרום והורים רבים, נפתחה שנת הפעילות במפקד חגיגי עם כ-260 חניכים.

טקסי פתיחת שנה בצופים כוללים בדרך כלל כתובות אש, אך בגלל אילוצי מזג האוויר הקימו צוותים מהשכב”ג (השכבה הבוגרת) מבנים מסנדות ללא אש בתוך שטח בית הספר, וחשפו את שם הגדוד החדש של כיתות ד’ – גדוד אילן.

למרות שהפעילות בשבט החלה כבר בחודש תשרי, זו היתה הזדמנות מצוינת להסביר להורים הרבים שנכחו בטקס על הפעילויות הרבות שמתקיימות בשכבות הגיל השונות. הערב ננעל בשירת המנון הצופים, התקווה ואני מאמין.

חזק ואמץ וקווה אל ה’!!