ביום חמישי בערב, במעמד ראש העיר, מרכז עדת הצופים, נציגים מאגף הנוער בעיריה ומהנהגת שרון דרום והורים רבים, נפתחה שנת הפעילות במפקד חגיגי עם כ-160 חניכים.

פעילות השבט כבר החלה לפני כמה שבועות, אך זו היתה הזדמנות מצוינת לברך את המרכז הבוגר החדש של השבט – אפרים פרידמן, הגזברית החדשה רוית לבנון, וכל המרכזים הצעירים, הרש”גדים והמדריכים החדשים, וגם להודות ולהיפרד מהמרכזת היוצאת, נוריה לוי, הגזבר היוצא יוסי זיגדון ובוגרי השבט שחלקם אף נכח באירוע.

כתובת האש המושקעת לקראת סיום חשף את שמו של הגדוד החדש – “גדוד אמיר”.

הערב ננעל בשירת המנון הצופים, התקווה ואני מאמין.

 

חזק ואמץ וקווה אל ה’