Search

הצבת שלטי מידע אודות העצים ברחבי רעננה!

במסגרת הפיילוט הוצבו 57 שלטים לצדם של העצים בקרבת בית הספר פעמונים בעיר, וברחובות הסמוכים, ובהם מידע אודות כל עץ ועץ, לרבות שמו המדויק (מנוקד – להגייה נכונה), המשפחה שאליה משתייך, ארץ מוצאו, תיאורו ועונת פריחתו. כמו כן על כל שלט מופיע QR באמצעותו ניתן לקבל דרך הסמארטפון מידע רחב ומפורט יותר על העץ מרשת האינטרנט.

זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה: "פרויקט שילוט העצים הינו ביטוי נוסף לתפיסה הירוקה של עיריית רעננה כעיר מקיימת, הרואה את הנחלת ערכי אהבת הארץ, החי והצומח בה אבן יסוד בחינוך הדורות הבאים. הבחירה בהצבת השלטים בקרבת בית הספר הינה אחד האמצעים להטמעת ערכים אלו בקרב הילדים ונועדה לאפשר להם היכרות עם הטבע הסובב אותם ולקרבם אליו".

 

דילוג לתוכן