Search

הפריימריס של הציונות הדתית יוצא לדרך.

פורסם לראשונה בדתילי ישראל.

לאחר סיכום כל הנושאים הנוגעים לסידורי המפקד, החלטה על לוח זמנים להתפקדות, ולראשונה בהיסטוריה של תנועת המפד"ל- בחירת יו"ר ומועמדים לכנסת, יוצא כעת קמפיין הפריימריס של הציונות הדתית לדרך.

קמפיין המפקד מכוון נגד התופעה שהתרחבה בשנים האחרונות כאשר בני הציונות הדתית התפקדו בהמוניהם לליכוד מתוך כוונה לשנות ולהשפיע על חברי הכנסת במפלגה. הקמפיין בא להדגיש את חוסר התועלת מהתפקדות לליכוד תוך ציון כישלונות ממשלות הליכוד בשמירה על האינטרסים הדתיים לאומיים של ישראל.

ביום ראשון הקרוב, ר"ח אייר (22.4.12) ייפתח המפקד שיימשך כ-90 ימים ויסתיים ב-ג' באב (22.7.12). המפקד פתוח לכל מי שרואה עצמו חלק מציונות הדתית ומבין שבכוחו לקבוע מי יהיו נציגיו לכנסת. יו"ר ועדת המפקד ד"ר דני טרופר אומר כי מדובר בצעד היסטורי, "לראשונה בתולדות הציונות הדתית יתקיימו פריימריס פתוחים לבחירת הנציגים לכנסת. ההתמודדות פתוחה ואנו קוראים לכל מי שמעוניין ליטול חלק בהנהגה לבוא ולהציג את מועמדותו. מעבר לכך קבענו כי המקום הרביעי ברשימה ישוריין לאישה והמקום החמישי משוריין למועמד צעיר מתוך כוונה לרענן את השורות."

הבחירות לראשות התנועה יתקיימו ביום י"ז באלול (4.9.12). במידה ובבחירות לראשות המפלגה לא תהיה הכרעה בסיבוב הראשון יתקיים סיבוב שני שבוע לאחר מכן ב-כ"ד באלול (11.9.12) ובמקביל יתקיימו באותו יום בחירות לסניפי המפלגה, למוסדותיה ולרשימת המועמדים לכנסת.

 

דילוג לתוכן