כבר מספר שנים שתושבי רעננה מפרידים בין הפסולת הרטובה ליבשה. צוות מקצועי שהקימה העירייה בודק חלופות יעילות אחרות.

צוות מקצועי, שהקימה עיריית רעננה, לבחינה כוללת ומקיפה של הפרדת האשפה, סיים בימים אלה את עבודתו והגיש את המלצותיו ובראשן ההמלצה להפסיק את הפרדת האשפה בעיר ולבחון חלופות אחרות, שיתרמו תרומה טובה ויעילה יותר לסביבה ויאפשרו גם חיסכון והתייעלות בניהול והטיפול באשפה בעיר.

עיקר הדברים העולים בבדיקה זו נוגעים לשינויים התכופים במדיניות המשרד להגנת הסביבה בעשור האחרון, שיצרו שיטות הפרדת פסולת שונות בערים ובישובים בכל הארץ. הבטחותיו של המשרד לאורך השנים לייצר מערך תומך להפרדת הפסולת בבית, שיכלול בראש ובראשונה הקמתן של תחנות מעבר מודרניות לטיפול בפסולת מופרדת ולייעדה למחזור, לא יצאו לפועל. הפסולת המופרדת המגיעה היום לתחנות הקיימות לא מטופלת כמעט ולא תורמת להגדלת כמויות המחזור. כתוצאה מכך, שיעור מחזור הפסולת בארץ קבוע בעשור האחרון ולמהלכי הפרדת הפסולת לא הייתה כל השפעה על העלייה באחוזי המחזור.
במצב בו אין מדיניות אחידה וכוללת, המחייבת את כלל המדינה,  אין מערך כלל ארצי תומך ותשתיות מודרניות לטיפול בפסולת ותחנות המעבר הקיימות חסרות את האמצעים להפרדת פסולת משמעותית, נוצר מצב בלתי אפשרי מבחינתן של הרשויות המקומיות, שהן אלה הנושאות בנטל הכספי הכבד של הטיפול בפסולת כאשר אין למהלך כל אפקטיביות ותמורה לאיכות הסביבה.
הצוות המקצועי הצביע על העובדה כי דווקא 164 מרכזי המחזור, המוצבים בעיר מהווים הצלחה. אחוזי המחזור בהם נמצאים בעלייה, זאת הודות למחויבות של תושבי העיר, הרתומים לנושא ומקפידים להביא למרכזים אלה מוצרים ברי מחזור בכמויות הולכות וגדלות.
נוכח הדברים, המליץ הצוות המקצועי להפסיק ברעננה את הפרדת הפסולת הרטובה ולבחון חלופות אחרות, אשר יתרמו באופן טוב יותר לסביבה וגם יאפשרו שימוש מושכל ויעיל בתקציבים המופנים לניהול ולטיפול בפסולת העירונית.
 
הנהלת העירייה קיבלה את המלצות הצוות המקצועי ובהתאם יחל אגף חזות העיר באיסוף הפחים החומים. האיסוף יתנהל בצורה הבאה:
מבתים פרטיים יאספו הפחים החומים בהתאמה לימי פינוי האשפה באזורים השונים החל משבוע הבא.
בבתים המשותפים – הפחים החומים ישמשו לאשפה מעורבת (רגילה) כמו הפחים הירוקים. על הפחים תודבק מדבקה מתאימה המסבירה שהפח מיועד מעתה לפסולת מעורבת,  באופן זה יזכה כל בניין בעוד פח לשימושם ולנוחיותם של הדיירים.
שכונת נווה זמר – בשכונה תוכנן מערך פינוי אשפה פניאומטי תת קרקעי המגיע לכל בניין בשכונה ולפיכך משאיות פינוי אשפה לא תכנסנה לשכונה. עם הפעלת מערך האשפה הפנאומטי, המופרד לשני זרמי אשפה, תיידע העירייה את תושבי השכונה לגבי שיטת הפרדת האשפה.
העירייה קוראת לתושבים להמשיך למחזר ולהשליך אל מרכזי המחזור הפזורים ברחבי העיר  – עיתונים, קרטונים, בקבוקי פלסטיק זכוכית, סוללות, ובגדים כפי שנהגו עד כה.
מידע ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני בכתובת: https://bit.ly/NewWasteProtocol