Search
שילוב מעבדה יעיל עם הפתרונות האלקטרוניים והאוטומטיים לטיפול בנוזלים של INTEGRA

הפיפטות של INTEGRA Biosciences עוזרות לטפח הצלחה בחקלאות

המכון הלאומי למחקר ופיתוח חקלאי (NARDI) בפונדולה, רומניה, מסתמך על פיפטות אלקטרוניות רב-ערוציות מבית INTEGRA Biosciences כדי לייעל את זרימות העבודה שלו לטיפול בנוזלים. פיפטות אלו מסייעות למעבדת הפנוטיפים והגנוטיפ של המכון לחלץ ולנתח DNA ממאות דגימות מדי יום כחלק מגישה מדעית להתמודדות עם האתגרים הנוכחיים בחקלאות, כגון שינויי אקלים, מחסור בקרקע ואובדן מגוון ביולוגי.

NARDI Fundulea מוכר כמרכז המחקר החקלאי הראשי ברומניה, ופיתחה למעלה מ-400 זנים של גידולי שדה – כולל חמניות, תירס, חיטה, חיטת דורום, שעורה ופולי סויה – בתוכנית הגידול שלה. כדי לתמוך בעבודה זו, המכון עורך מגוון של מחקרי גיוון גנטי וקשר לתכונות אגרונומיות חשובות, לרבות עמידות למחלות, סבילות לחום וללחץ, תפוקת בצורת ואיכות. המתקן הציג את פיפטת מרווח הקצה המתכווננת של VOYAGER הראשונה למעבדה בשנת 2015, והפיפטות הפכו במהרה לחלק בלתי נפרד מתזרימי העבודה במעבדה.

אנו חוקרים סמנים גנומיים ופנוטיפיים רבים ושונים בגידולים שאנו קוטפים משדות מקומיים, והתוצאות שלנו עוזרות למגדלים הביתיים שלנו ליצור זני צמחים חדשים עם תכונות רצויות. זה מחייב אותנו לבצע מספר רב של מבחני תגובת שרשרת פולימראז (PCR) – כמו גם סוגים ספציפיים יותר של ניסויי גנוטיפ, כגון מבחני PCR ספציפיים לאללים תחרותיים (KASP) – הכוללים שלבי טיפול בנוזל רבים. לכן אנו מסתמכים על פיפטות VOYAGER שלנו – עם התאמת מרווח הקצה הייחודית שלהן – כדי להעביר ביעילות ובו-זמנית מספר דגימות בין גדלים ופורמטים שונים של כלי מעבדה, כולל מצינורות לצלחות."

דניאל כריסטינה, חוקר, מעבדת גנוטיפים ופנוטייפ

"אנו משתמשים בפיפטות VOYAGER לביצוע הן שלבי טיפול בנוזל פשוטים והן לניפוק וערבוב דגימות חומצת גרעין. הפחתת מספר השלבים החוזרים עלינו לבצע בעת פיפטציה מפחיתה את הסבירות לטעות אנוש, בעוד שפיפטציה של מספר דגימות בו-זמנית משפרת את התפוקה שלנו ומאפשרת לנו לעקוב אחר הדגימות שלנו ביתר קלות. בעיות כמו שינויי אקלים לא נעלמות, ואנו מתכננים להרחיב את מגוון הפיפטות של VOYAGER כאשר אנו מחפשים לעזור לתעשיית החקלאות להתגבר על אתגרים אלו בעתיד." סיכם דניאל.

דילוג לתוכן