Search

העיר רעננה מובילה במימוש תמ"א 38

עירית רעננה ממשיכה לקדם ללא לאות את יישום תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 38) להיערכות נגד רעידות אדמה.

עד כה הוגשו לעיריית רעננה 106 בקשות למימוש תמ"א 38, מתוך 337 בתי מגורים העומדים בתנאי התוכנית ונבנו עד 1980. מדובר באחוז מרשים וגבוה – 31% מסך כל הבקשות למימוש התוכנית בעיר רעננה. זאת ועוד, מתוך 106 הבקשות שנידונו בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ל-70 הונפקו היתרי בנייה (20%) והיתר נמצאות בהליך של עמידה בתנאי הוועדה המקומית לצורך קבלת היתר בנייה. ב-14 בניינים (4%) כבר הושלמה הבנייה, וניתן טופס 4 לאכלוס.

ראש עירית רעננה, זאב בילסקי: "שיעורן הגבוה של הבקשות, הוא ביטוי למדיניות העירונית הרואה בתוכנית כלי חשוב בהיערכות לרעידות אדמה ומצב חירום, לצד חידוש פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים המתגוררים בבתי מגורים ותיקים".

סגן ומ"מ ראש העירייה, איתן גינזבורג, ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה רעננה: "הצבנו לעצמנו יעד לעידוד עד כמה שניתן את מימוש תמ"א 38 אשר מעניקה לתושבים שיפור מוכנות לשעת חירום שהיא המטרה העיקרית, ושיפור משמעותי באיכות חייהם על ידי חידוש הבניין והגדלת דירות הדיירים. התכנית חשובה לא רק לדיירים עצמם אלא גם לכל העיר שכן כל מבנה אשר מימש את התמ"א משתלב בתהליך "התחדשות עירונית", משפר את חזות העיר, מוסיף דירות במרכז העיר ומגדיל בכך את היצע הדיור בה. תושבי רעננה מבינים את חשיבות הנושא ופועלים, בעידוד העירייה, למימוש התכנית בבניינם".

 

דילוג לתוכן