ביוזמת ראש העיר רעננה, נחום חופרי, תעניק גם השנה העירייה מלגות לתושבי העיר, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד לימודים אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

המלגות בסך 500 ₪ כל אחד יוענקו באופן חד פעמי לכל סטודנט, תושב העיר רעננה, אשר יציג אישור לשנת לימודים ראשונה ממוסד אקדמי מוכר. בשנה שעברה הוענקה המלגה ל-250 סטודנטים צעירים מבני העיר רעננה.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: “מפעל חלוקת המלגות שהפך למסורת עירונית, הינו חלק מהתפיסה החינוכית והחברתית שלנו לעידוד ההישגיות והמצוינות בקרב הדור הצעיר. המלגה הצנועה נועדה לסייע לצעירים תושבי העיר להצטרף למעגל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה”.

את הבקשות למלגות יש להגיש למחלקה להשכלת מבוגרים בעיריית רעננה עד ליום א’, 15.7.12 כאשר במהלך חודש ספטמבר, תישלח מלגת הלימודים ישירות לבתי הסטודנטים.